Palkka ja tietoa ammatista Projektipäällikkö (Kylmäala)

Projektipäällikkö toimii kylmäalalla pääasiassa kylmätilojen ja kylmälaitosten toteutusten projektinhoitotehtävissä. Hän vastaa projektin suunnittelusta ja töiden sujumisesta työmaalla sekä projektin valmistumisesta ja kustannuksista. Projektipäälliköitä työskentelee keskisuurissa ja suurissa asennus- ja huoltoyrityksissä. Ammatissa on hallittava kylmä-,

Lue lisää ammatista Projektipäällikkö (Kylmäala)

Projektipäällikkö toimii kylmäalalla yleensä kylmätilojen ja kylmälaitosten projektinhoitotehtävissä. Hän vastaa käytännön töiden sujumisesta työmaalla sekä siitä, että projekti valmistuu aikataulujen ja sovittujen kustannusten mukaisesti.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu suunnitella projektin kulku, järjestää tavaratoimitukset työmaalle sekä sopia

Lue lisää ammatista Projektipäällikkö (Kylmäala)

Keskisuuret ja suuret asennus- ja huoltoyritykset.

Koulutustaustat vaihtelevat. Koulutus voi olla kylmämestari, teknikko, insinööri, insinööri (AMK) tai diplomi-insinööri.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi ammattitaidon kartuttua suorittaa aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona kylmämestarin erikoisammattitutkinnon.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon,

Lue lisää ammatista Projektipäällikkö (Kylmäala)
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset