Suntio on kirkonpalvelija, jonka työnkuva voi olla hyvinkin monialainen. Suntio huolehtii kirkkorakennuksesta ja muista seurakunnan tiloista. Suntion tehtäviin kuuluvat myös kirkollisten tilaisuuksien ja toimitusten valmistavat käytännön toimenpiteet ja niissä avustaminen. Työhön kuuluu myös yleisönpalvelutehtäviä. Suntion tehtävät ja nimikkeet vaihtelevat

Lue lisää ammatista Suntio

Suntio huolehtii kirkon kiinteistöihin, kirkon palveluihin ja hautausmaahan liittyvistä tehtävistä. Tehtävät vaihtelevat seurakunnittain.

Suntio huolehtii kirkkorakennuksesta ja muista seurakunnan tiloista sekä niiden siisteydestä ja mahdollisesti myös hautausmaasta ja muista viheralueista

Työhön kuuluu sisätilojen valmistelu seurakunnallisia tilaisuuksia ja

Lue lisää ammatista Suntio

Suntiot työskentelevät seurakuntien palveluksessa.

 

Suntion ammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona. Suntioksi voi kouluttautua myös oppisopimuksella.

Suntion tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestävät kristilliset oppilaitokset.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset