🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Tilastopäällikkö johtaa, suunnittelee ja kehittää tilastojen tuotantoa sekä toimii oman vastuualueen esimiehenä. Työpaikkoja on eri toimialojen yrityksissä, erityisesti finanssialalla, sekä esimerkiksi valtiolla ja järjestöissä. Ammatissa tarvitaan tilastotieteen osaamista, tutkimusmenetelmien hallintaa, esimiesosaamista ja yhteistyötaitoja.

Tilastopäällikkö johtaa tilastotuotantoa esimerkiksi yrityksessä, tutkimuslaitoksessa tai valtion virastossa. Tehtäviin kuuluu johtaa ja suunnitella tilastojen tuotantoa, vastata niiden laadusta sekä kehittää toimintaa ja tilastoinnissa käytettäviä menetelmiä. Tilastoja käytetään esimerkiksi johdon päätöksenteon apuna ja asiantuntijoiden työn tukena.

Tilastot

Lue lisää ammatista Tilastopäällikkö

Tilastokeskus. Järjestöt. Valtio. Tulli. Tutkimuslaitokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työterveyslaitos. Luonnonvarakeskus. Kunnat. Yliopistot. Yritykset.

Yliopistoissa voi opiskella tilastotiedettä. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteen kandidaatti. Helsingin yliopistossa tilastotiedettä voi opiskella myös valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jolloin ylempi korkeakoulututkinto on valtiotieteiden maisteri.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Tilastopäällikkö

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 5 947 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset