🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Tilastotutkijan tehtäviin kuuluu järjestää tilastotietoja kerääviä tutkimuksia sekä tiedon tutkiminen ja tulosten esittäminen. Työpaikkoja on esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, vakuutusyhtiöissä ja suuryrityksissä. Tilastotutkijan on hallittava tilastolliset menetelmät. Ammatissa tarvitaan matematiikan ja tietotekniikan osaamisen lisäksi tarkkuutta ja

Lue lisää ammatista Tilastotutkija

Tilastotutkija (tilastotieteilijä) on datan käsittelyn, hallinnan ja tulkinnan asiantuntija. Yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä tarvitaan yhä enemmän tilastotieteen osaamista, sillä eri alueilla on kasvavaa tarvetta saada jalostettua tietoa päätöksenteon tueksi.

Moderni tilastotiede on monipuolista data-analyysiä, jonka aiheena ja sovelluskohteena on

Lue lisää ammatista Tilastotutkija

Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Tilastotoimistot. Pankit. Vakuutusyhtiöt. Suuryritykset. Teollisuus. Valtion hallinto. Kuntien hallinto.

 

Tilastotiedettä voi opiskella pääaineena useimmissa yliopistoissa. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti ja ylempi filosofian maisteri.

Tilastotieteilijälle tarpeellisia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka, joiden perustiedot ovat välttämättömiä tilastotieteen opiskelussa.

Tilastotieteilijä voi suuntautua myös hallinnollisiin

Lue lisää ammatista Tilastotutkija
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset