Tilastotutkijan tehtäviin kuuluu järjestää tilastotietoja kerääviä tutkimuksia sekä tiedon tutkiminen ja tulosten esittäminen. Työpaikkoja on esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, vakuutusyhtiöissä ja suuryrityksissä. Tilastotutkijan on hallittava tilastolliset menetelmät. Ammatissa tarvitaan matematiikan ja tietotekniikan osaamisen lisäksi tarkkuutta ja

Lue lisää ammatista Tilastotutkija

Tilastotutkija (tilastotieteilijä) on datan käsittelyn, hallinnan ja tulkinnan asiantuntija. Yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä tarvitaan yhä enemmän tilastotieteen osaamista, sillä eri alueilla on kasvavaa tarvetta saada jalostettua tietoa päätöksenteon tueksi.

Moderni tilastotiede on monipuolista data-analyysiä, jonka aiheena ja sovelluskohteena on

Lue lisää ammatista Tilastotutkija

Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Tilastotoimistot. Pankit. Vakuutusyhtiöt. Suuryritykset. Teollisuus. Valtion hallinto. Kuntien hallinto.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset