Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu yrityksen tai yhteisön tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastaminen. Tilintarkastajia työskentelee tilintarkastustoimistoissa, erilaisten yritysten ja organisaatioiden palveluksessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työ edellyttää taloushallinnon tuntemuksen lisäksi loogista ajattelukykyä ja tarkkuutta.

Tilintarkastaja on tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallintoasioiden asiantuntija. Hän tekee tilintarkastuksen sekä neuvoo yritysjohtoa siihen liittyvissä asioissa. Tilintarkastaja antaa lausuntoja ja tekee selvityksiä. Hän selvittää asiakkaalleen, mikä asioidenhoidossa on virheellistä ja miten virheet voidaan korjata. Päätökset tekee yritys tai yhteisö itse.

T

Lue lisää ammatista Tilintarkastaja

Tilintarkastajia työskentelee tilintarkastustoimistoissa, itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä erilaisten yritysten ja organisaatioiden palveluksessa.

KHT-tilintarkastajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, riittävä käytännön työkokemus ja KHT-tilintarkastajatutkinnon suorittaminen.

HTM-tilintarkastajalta vaaditaan korkeakoulututkinnon suorittaminen sekä riittävä työkokemus ja suoritettu HTM-tilintarkastajatutkinto.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset