🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Tuomioistuinlakimies

Tuomioistuinlakimiehet toimivat eri tuomioistuimissa tuomareina ja esittelijöinä. Tuomarit toimivat jäseninä tuomioistuimissa ja ratkaisevat lainkäyttöasiat. Esittelijät valmistelevat asian. Oikeudenkäynnin johtamisen taito on tärkeä osa tuomarin ammattitaitoa. Tuomioistuinlakimiehen työ on itsenäistä, vaativaa ja vastuullista. Työ edellyttää myös hyvää

Lue lisää ammatista Tuomioistuinlakimies

Hallinto-oikeudet

Hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tuomarit toimivat jäseninä tuomioistuimissa ja ratkaisevat lainkäyttöasiat esittelijän tai hallinto-oikeuksissa myös tuomarin suorittaman valmistelun pohjalta.

Tuomioistuinlakimiesten työn ydin on erilaisten oikeudellisten ongelmien erittely ja ratkaiseminen. Ratkaisuja harkittaessa huomioon

Lue lisää ammatista Tuomioistuinlakimies

Oikeuslaitoksen tuomioistuimet: käräjäoikeudet, hovioikeudet, hallinto-oikeudet, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus.

 

Oikeustieteen maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto.

Tuomarin uraa suunnittelevan on hyödyllistä pätevöityä tutkinnon jälkeen varatuomariksi (VT) suorittamalla vuoden kestävä auskultointi eli tuomioistuinharjoittelu käräjäoikeudessa.

Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtori (OTT)

Lue lisää ammatista Tuomioistuinlakimies
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset