🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Tuotantoeläintenhoitaja työskentelee suuremmilla kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla, toimii lomittajana tai on ammattitaidon hankkinut maidontuottaja. Hänen tehtävänään on huolehtia eläinten hyvinvoinnin sekä tuotannon jatkumisen edellyttämistä päivittäisistä töistä. Tuotantoeläintenhoitajan tulee olla vastuullinen sekä tuntea hyvin hoitamiensa

Lue lisää ammatista Tuotantoeläintenhoitaja

Tuotantoeläintenhoitaja huolehtii eläinten hyvinvoinnin ja tuotannon jatkumisen edellyttämistä töistä.

Päivittäisiä navettatöitä ovat eläinten ruokkiminen, hoitaminen, lypsäminen, maidon hoito, sekä tilojen ja välineiden puhtaanapito. Tuotantoeläintenhoitaja myös huoltaa käytettäviä koneita ja tekee muistiinpanot navetan päivittäisistä tapahtumista.

Päivittäi

Lue lisää ammatista Tuotantoeläintenhoitaja

Tuotantoeläintenhoitajat työskentelevät kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla.

Toisella asteella suoritettava maatalousalan perustutkinto on hyvä koulutus ammattiin. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuksella.

Alan työtehtävät hyvin hallitseva voi suorittaa näyttötutkintona karjatalouden ammattitutkinnon.

Työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena on järjestetty alan kursseja. Näillä kursseilla saa myös hyvät

Lue lisää ammatista Tuotantoeläintenhoitaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset