🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

.Yrityslakimiehet toimivat rahoitus- ja vakuutuslaitosten, kaupan, teollisuuden ja muiden alojen yritysten palveluksessa. Yrityslakimiehen tehtävänä on valvoa yrityksen etua sen toiminnassa, sopimuksissa ja henkilöstöpolitiikassa. Ammatissa tarvitaan laintuntemuksen lisäksi laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja

Lue lisää ammatista Yrityslakimies

Yrityslakimiehen tehtävänä on valvoa yrityksen etua siten, että yrityksen toiminta ja sen sopimuskanta sekä henkilöstöpolitiikka täyttävät lain vaatimukset. Yrityksen lakimies toimii usein yrityksen ylimmän johdon alaisuudessa, johdon oikeudellisena neuvonantajana. Yrityksen lakimiehen tehtävät vaihtelevat yrityksen koon, toimialan ja kansainvälisyyden

Lue lisää ammatista Yrityslakimies

Yrityslakimiehiä työskentelee pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sekä kaupan ja teollisuuden palveluksessa. Yrityslakimiehiä työskentelee myös konsulttitoimistojen, tilintarkastustoimistojen, lakiasiaintoimistojen ja patenttitoimistojen palveluksessa.

 

Oikeustieteen maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto.

Oikeustieteen maisterin on mahdollista pätevöityä varatuomariksi (VT) suorittamalla vuoden kestävä tuomioistuinharjoittelu (ns. auskultointi).

Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtorin (OTT) tutkinnot.

 Lue lisää ammatista Yrityslakimies
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset