Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Itsenäiset maisteriohjelmat

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

Kiinnostaako sinua tiettyyn kulttuuriin tai yhteiskuntaan sukeltaminen opintojen, opiskelijavaihdon ja tulevaisuuden työpaikan kautta? Oletko pohtinut, miksi Kiinan ja Intian globaali painoarvo alati nousee, miksi etniset ja uskonnolliset konfliktit ovat yleisiä Lähi-idässä tai miksi populistiset johtajat ovat nousseet valtaan vaikkapa Yhdysvalloissa ja Brasiliassa? Oletko kiinnostunut pohtimaan eurooppalaisiin identiteetteihin tai populaarikulttuuriin liittyviä kysymyksiä?

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa yhdistyvät monitieteinen alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimus. Perehdyt maailman kulttuureihin, yhteiskuntiin, historiaan ja uskontoihin. Koulutuksen myötä kehityt jonkin kulttuurisesti, kielellisesti, etnisesti tai muulla tavoin määritellyn alueen asiantuntijaksi. Hallitset syvällisesti oman alueesi erityiskysymykset, mutta samalla pystyt näkemään myös niihin liittyvät globaalit yhteydet. Opintosuunnat, joihin voit erikoistua, ovat Aasian tutkimus, Euroopan kulttuurien tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus ja Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus.

Valmistumisesi jälkeen voit toimia yritysten, julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen kotimaisissa tai kansainvälisissä tehtävissä, jotka edellyttävät eri alueiden syvällistä tuntemusta. Lisäksi koulutus antaa pohjan monitieteiseen tutkijakoulutukseen. Kulttuurien kohtaamisen ymmärtäminen on yksi maisteriohjelman keskeisistä tavoitteista. Osana opintoja opit käyttämään oman alueesi tai teemasi tutkimuksen menetelmiä ja teorioita. 

Koska koulutusohjelma on laaja, voit luoda yksilöllisen opintopolun ja valita omia toiveitasi vastaavat suuntautumisvaihtoehdot. Voit myös valita kieliopintoja, jotka mahdollistavat valitsemasi alueen syvällisen tuntemuksen ja kenttätyön. Juuri maisteriohjelman monipuolisuus ja alueellinen kattavuus tekevät siitä ainutlaatuisen suomalaisissa yliopistoissa. 

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmasta voit työllistyä moninaisissa asiantuntijatehtävissä, jotka edellyttävät eri alueiden ja kulttuuripiirien syvällistä tuntemusta. Tällaisia tehtäviä on valtionhallinnossa, edustustoissa,  järjestöissä sekä globaalisti toimivassa yritysmaailmassa. Koulutus tukee erityisen hyvin niitä, jotka suunnittelevat kansainvälistä uraa. Myös kulttuurien kohtaamiseen liittyvät teemat tarjoavat kasvavat uramahdollisuudet. Uramahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että rakennat opinnoistasi omia tavoitteitasi palvelevan kokonaisuuden. Työelämäopinnot, mahdollinen harjoittelu ja vaihto-opinnot ulkomailla voivat olla tässä suureksi avuksi. Kannustamme ja tuemme yksilöllisiä urapolkuja. Myös tutkijan ura on varteenotettava vaihtoehto tieteenteosta kiinnostuneille.

Pätevyys

Yksi mahdollisuus suuntautua maisteriohjelman sisällä on hankkia aineenopettajan kelpoisuus islamissa.

Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan: 

  • opetettavan aineen opinnot (islamin aineenopettajan perus- ja aineopinnot, jotka suoritetaan kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa, sekä islamin aineenopettajan syventävät opinnot, jotka suoritetaan alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa; lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot osana kandintutkintoa tai erillisinä opintoina maisterintutkinnon jälkeen) 
  • opettajan pedagogiset opinnot (60 op) 
  • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Vain maisterintutkintoa suorittamaan valitut eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.