🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma

Mitä ruoalle tapahtuu elimistössä?
Millä mekanismeilla ravintoaineet vaikuttavat terveyteemme?
Miten arvioidaan ravinnon ja terveyden välistä tieteellistä näyttöä?
Miten ruokavalinnat vaikuttavat ruokavalion laatuun?
Miten ihmisten ruoankäyttöä tutkitaan?
Miten kulttuuri vaikuttaa ruokavalintoihin?
Miten ruoasta puhutaan mediassa?
Miten ruokakäyttäytyminen muuttuu ja miten sitä muutetaan?

Jos edellä esitetyt kysymykset herättivät kiinnostuksesi, ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food-Related Behaviour, HNFB) voi olla sinua varten.

Usean tieteenalan osaamista yhdistävä HNFB-maisteriohjelma tarkastelee ihmisen ravitsemusta ja siihen liittyvää käyttäytymistä sekä kansanravitsemuksen ja ravitsemusfysiologian että yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden näkökulmista. HNFB kokoaa yhteen tutkijoita ja opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita ravitsemustieteen eri puolista sekä ruokakäyttäytymisestä ja -kulttuurista. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet paneutua alan ajankohtaisiin kysymyksiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) perustuvat teemat– kuten terveys ja hyvinvointi, nälän poistaminen, tasa-arvo ja ekologinen ja kulttuurinen kestävyys – tulevat esiin läpi koulutusohjelman.

HNFB-maisteriohjelman tavoitteena on, että opiskelija osaa

• arvioida ja analysoida ravinnon merkitystä elimistön toiminnalle ja terveydelle sekä ruokakäyttäytymisen kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä,

• jäsentää yksilöiden ja yhteisöjen ruokavalintoihin liittyviä fysiologisia, psykososiaalisia, yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja kestävyyteen liittyviä tekijöitä,

• muodostaa näkemyksen ravitsemus- ja ruokakysymysten moniulotteisuudesta ja niihin vaikuttamisen keinoista.

HNFB-maisteriohjelmassa on kaksi opintosuuntaa: ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen.Opintosuunnat lähestyvät ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista. Ihmisen ravitsemuksen opintosuunnassa syvennetään jo aiemmissa opinnoissa pohjustettua ravitsemustieteen osaamista. Ruokakäyttäytymisen opintosuunnassa yhteiskunta- tai käyttäytymistieteellisen taustan omaava opiskelija laajentaa osaamistaan ruokaan ja syömiseen liittyviin kysymyksiin.

Opintosuuntien tieteelliset lähtökohdat ovat erilaiset. Tämän vuoksi opintosuunnat edellyttävät hakijoilta erilaista pohjakoulutusta (katso kohderyhmä).

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki

Hakeminen

Haku maisterikoulutukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu