🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma

Oletko kiinnostunut ratkaisemaan kaupunkien kehityksen ongelmia? Haluatko vaikuttaa siihen, miten kaupungit toimivat ja miltä ne näyttävät tulevaisuudessa?

Näiden teemojen asiantuntijoita tarvitaan kiperästi, sillä kaupungistuminen on yhteiskuntien tulevaisuuteen vaikuttava maailmanlaajuinen ilmiö. Nyky-yhteiskuntien suurimmat haasteet löytyvät etupäässä kaupungeista, joissa niihin on myös vastattava. Kaupungit tarjoavat suunnattomia taloudellisia, teknisiä ja kulttuurisia mahdollisuuksia, mutta niihin liittyy myös yhteiskunnallisia ristiriitoja ja eriytymistä sekä ympäristö- ja terveysongelmia. Haasteiden mittakaavasta johtuen mikään yksittäinen ammattikunta tai tutkimusala ei pysty yksin suoriutumaan niistä. Kaupunkien kehittämisessä tarvitaan eri tieteenalojen integroitua lähestymistapaa.

Koulutuksen sisältö

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoista huippuammattilaisia, jotka ymmärtävät ja pystyvät käsittelemään monimutkaisia kaupunkien kehittämiseen liittyviä haasteita. Koulutuksen opetussuunnitelma ja laajaa tieteidenvälisyyttä, syvällistä ydinosaamista ja ydinkäytäntöjä painottava pedagoginen lähestymistapa valmistaa opiskelijoita tarttumaan tällaisiin haasteisiin. Ohjelman aikana opiskelijat hankkivat teoreettisten, historiallisten ja käsitteellisten tietojen lisäksi menetelmällistä osaamista, taitoa ja kokemusta. Tällä varmistetaan laaja ymmärrys kaupunki-ilmiöistä sekä käytännön kokemus yhteistyötilanteista ja käytännön tehtävistä. Koulutusohjelman rakenne ja opetussuunnitelman osat rakentuvat tälle pohjalle.

Maisteriohjelman kolmessa eri erikoistumismoduulissa (joista opiskelija valitsee yhden) hyödynnetään kaikin tavoin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston huippuosaamista. Ohjelmaa luonnehtivat tieteidenväliset opinnot, joissa tarkastellaan kaupunkien haasteita. Nämä liittyvät Suomea, Eurooppaa ja koko maailmaa koskeviin ajankohtaisiin, päivänpolttaviin kysymyksiin, joihin lukeutuu monia kaupungistumiselle luontaisia kiistanaiheita. Kaupunkeja koskevia haasteita voidaan tarkastella painopistealueiden, tutkimusprojektien tai yliopistojen, kuntien ja maakuntien yhteistyöhankkeiden yhteydessä, mikä tarjoaa opinnoille ja käytännön harjoittelulle rakentavan, kriittisen kehyksen. Käsitellyt aihepiirit ovat poikkitieteellisiä ja poikkiammatillisia. Niissä yhdistyvät koulutusohjelman ydinalueet, ja painopiste on yhteisissä haasteissa sekä ulospäin ja tulevaisuuteen kurkottavissa näkökulmissa.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman opiskelija

  • osaa soveltaa asianmukaisia käsitteitä ja viitekehyksiä kaupunkeihin liittyvien kysymysten analysointiin ja kriittiseen arviointiin omalla alallaan
  • tunnistaa ja ymmärtää kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun monitieteisen perustan
  • osaa soveltaa täsmällisiä menetelmiä ja työkaluja käytännönläheisiin ja tieteellisiin tutkimuskysymyksiin ja ratkaisuihin
  • osaa käyttää asianmukaisia menetelmiä kaupunkien haasteisiin liittyvän tiedon keräämiseen, analysointiin ja esittämiseen
  • tunnistaa oman roolinsa tieteenalallaan ja osaa kehittää sitä
  • tunnistaa tieteidenvälisen vuorovaikutuksen ja osaa kehittää sitä
  • kykenee osallistumaan kaupunkien ajankohtaisia haasteita koskevaan keskusteluun.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki

Hakeminen

Katso hakukohtaiset tiedot www.opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri / Valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu