🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Yhteiskuntatieteet

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Yhteiskuntatieteet

LUTin yhteiskuntatieteiden koulutuksessa tarkastellaan yhteiskunnan ja ihmisten toimintaa suhteessa maailmanlaajuisiin kestävyysongelmiin, joihin kehitämme ratkaisuja yhteistyössä tekniikan ja liiketoiminnan kanssa.

Yhteiskuntatieteiden koulutuksessa opit ymmärtämään ihmisten ja yhteisöjen toimintaa, odotuksia ja päätöksentekoa sekä analysoimaan vaikutussuhteita. Perehdyt yhteiskuntatieteiden menetelmiin ja työkaluihin sekä omaksut tavan tarkastella maailmaa kokonaisuutena.

Opit ymmärtämään yhteiskunnan sosioteknisiä järjestelmiä ja niihin liittyviä erilaisia sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Samalla hankit taitoja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja muutosten johtamiseen erilaisissa organisaatioissa niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Lisäksi saat valmiuksia toimia kotimaisessa ja kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Opinnoissa perehdyt digitalisaatioon, teknologiaan, kestävään kehitykseen sekä luonnonresurssien, energialähteiden, ruoan ja veden hallintaan. Keskeinen osa opintoja on yhteiskunnan kriittisiin järjestelmiin keskittyvä opintokokonaisuus, jossa on mukana tekniikan ja kauppatieteiden opintoja.

Elinkeinoelämä, julkiset organisaatiot ja kansalaistoimijat tulevat sinulle tutuiksi vierailijoiden ja erilaisten projektitöiden kautta. Valmistuttuasi ymmärrät poliittista päätöksentekoa sekä yhteiskunnan toimintaa erityisesti vihreän siirtymän, kestävyyden ja teknologian näkökulmasta.

Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla luonnontieteellistä pohjaa tai matemaattista osaamista, sillä yhteiskuntatieteissä tutkitaan sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia ja taloudellisia ilmiöitä. Esimerkiksi teknologisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskunnallisena ilmiönä ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmien avulla.

Kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Sen jälkeen osaamista syvennetään yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa (2 v, 120 op).

Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat

Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat kytkeytyvät LUTin tutkimusalueisiin. Niissä syvennetään osaamista, jonka avulla ratkaistaan globaaleja kestävyysongelmia muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja monikulttuurisessa maailmassa. Ensimmäiset yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat käynnistyvät vuonna 2024. Tarjolla on kaksi englanninkielistä ohjelmaa:

  • Sociotechnical Systems and Sustainability Transitions
  • Digital Social Science

Lähde: Opintopolku.fi

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Lappeenranta
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

LUT on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopistossa etsitään ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. Yliopisto auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Kansainvälisessä tiedeyhteisössä on 8 000 jäsentä....

Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu