🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Materiaalitekniikan DI-ohjelma

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Materiaalitekniikan DI-ohjelma

Tavoite

Materiaalitekniikan DI-tutkinnon päätavoitteena on kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka valmistuttuaan osaavat ratkaista erinäisiä materiaaliteknisiä ongelmia yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa yhteiskunnan ja teollisuuden tarpeisiin. 

Materiaali-insinöörit ratkovat yhteiskunnan haasteita kilpailukyvyn ja materiaalien suorituskyvyn parantamiseksi käyttäen vahvaa perusosaamista fysiikan, kemian ja muiden luonnontieteiden alueilta. Koulutusalana materiaalitekniikka sijoittuu konetekniikan, kemian ja fysiikan rajapinnoille. Se ei ole yhtä teoreettinen kuin esimerkiksi teknillinen fysiikka, mutta ei myöskään yhtä sovelluskeskeinen kuin konetekniikka. Työelämässä kehitämme mm. tulevaisuuden monifaasiteräksiä, vähennämme teollisuuden päästöjä, kehitämme ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja, paranamme tietokoneavusteista materiaalimallinnusta, suunnittelemme ja kehitämme biopohjaisia ja biohajoavia materiaaleja, kehitämme kevyitä ja kestäviä materiaaliratkaisuja kone- ja laitesovelluksiin sekä liikenteeseen, ja suunnittelemme uusia lääketieteen implantteja. Yhteiskunnallisiin ilmiöihin kuten materiaalien kierrätykseen, energian tuotantoon ja liikenteen päästöihin liittyvät merkittävät haasteet ovatkin ensisijaisesti ratkaistavissa uusilla materiaalitekniikan innovaatioilla. Lähes kaikki modernin yhteiskunnan tuotokset ja palvelut nojautuvat viime kädessä erilaisiin materiaaleihin ja monet yhteiskunnalliset haasteet ovatkin ratkaistavissa uusilla materiaalitekniikan innovaatioilla. Tule opiskelemaan materiaalitekniikkaa ja ole osa ratkaisua! 

Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelman opetus on vahvasti liitoksissa yksikössä tehtävään tieteelliseen tutkimukseen ja kehitysprojekteihin. Olemme ylpeitä laadukkaasta koulutuksestamme; opettajamme, tutkimuksemme ja laboratoriomme ovat kattavat ja huippuluokkaa materiaalitekniikan alalla.  

Materiaalitekniikan DI-ohjelmaan voi hakea suoritettuaan ensin tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon (esimerkiksi AMK-insinööri), materiaalitekniikan alalta tai lähialalta. Diplomi-insinööritutkinnon opiskelu kestää kaksi vuotta.  

Koulutuksen sisältö

Materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutus koostuu kolmesta osasta: aluksi opiskelet koko tutkinto-ohjelmalle yhteisiä opintoja, jonka jälkeen jatkat syventäviin opintoihin, ja lisäksi valitset vapaasti valittavan opintokokonaisuuden. Tutkinnon yhteiset opinnot täydentävät alalla tarvittavaa matemaattista osaamista sekä kehittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.  

Syventävät opinnot antavat opiskelijalle laajan ja syvällisen ymmärryksen valitusta alasta. Voit suorittaa joko 60 opintopisteen tai laajemman 80 opintopisteen syventävän kokonaisuuden. Diplomityö sisältyy syventäviin opintoihin ja se tehdään niihin liittyvälle alalle. Vaihtoehdot tutkinnon syventäväksi kokonaisuudeksi ovat seuraavat: Korkean teknologian materiaalit, Materiaalien mekaaninen suorituskyky, Ympäristöä säästävät materiaalit, Materiaalikemia, Lääketieteen biomateriaalit tai Koneensuunnittelu. Kokonaisuudet kuvataan tarkemmin ’Suuntautumisvaihtoehdot’ -kohdassa.  

Vapaasti valittavan kokonaisuuden voit valita oman kiinnostuksesi mukaan ja suunnata sen avulla tutkintoasi haluamaasi suuntaan. Vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia on tarjolla runsaasti, esimerkiksi konetekniikan, ympäristö- ja energiatekniikan ja kiertotalouden alalta. Laajan syventävän kokonaisuuden opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa vapaasti valittavaa kokonaisuutta. 

Opinnot koostuvat monipuolisista opetusmetodeista. Luento-opetuksen lisäksi materiaalitekniikka sisältää huomattavan määrän käytännön laboratoriotöitä ja -harjoituksia sekä tietokonepohjaisia simulaatioharjoituksia. Opiskelussa asioita lähestytään usein ongelmakeskeisen oppimisen menetelmin. Opinnoissa saavutetulla teorian ja käytännön osaamisella voit toimia tulevaisuudessa asiantuntijatehtävissä. Materiaalitekniikan koulutus antaa myös erinomaiset valmiudet luoda uraa huippututkijana yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa (kuten VTT) tai teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatioissa. Kursseillamme on vierailijaluentoja yli teollisuus- ja yliopistorajojen. Suoraan DI-ohjelmaan hyväksytyltä opiskelijalta (esimerkiksi AMK-insinööri) voidaan edellyttää täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot ovat suunniteltu niin, että opiskelija pystyy suorittamaan ne keskimäärin yhden lukuvuoden aikana. 

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu