🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori, kandidaatti ja maisteri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori, kandidaatti ja maisteri

Tutkinto-ohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus ja maisemantutkimus.

Digitaalinen kulttuuri käsittelee kulttuurin ja yhteiskunnan digitalisoitumista sekä uusia viestinnän, taiteen ja viihteen ilmiöitä. Tutkimuksen keskiössä ovat tavat, joilla ihmiset käyttävät, ymmärtävät ja merkityksellistävät digitaalista teknologiaa. Suosittuja tutkimuskohteita ovat esimerkiksi sosiaalinen media, digitaaliset pelit ja teknologian arkipäiväistyminen.

Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee kriittisesti eri yhteisöissä ja instituutioissa muodostuvaa ja tuotettua kulttuuriperintöä. Tarkastelemme kulttuuriperintönä esimerkiksi museoiden kokoelmia, kertomuksia, esineitä, paikkoja, aatteita, rakennuksia ja ihmisten käsityksiä asioista. Tutkimme niihin liittyvää muistamista, historiaa, menneisyyden tuotteistamista sekä suojelua ja säilyttämistä. Kiinnostuksen kohteina ovat kulttuuriperinnön synty, muutos ja välittyminen sekä kulttuuriperinnön paikallinen, kansallinen, ylirajainen ja globaali asema ja käyttö.

Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa, kulttuuriympäristöä ja kulttuurimaisemaa paikkoina, kokemuksina, muistina ja visuaalisena kulttuurina. Se tarjoaa ainoana Suomessa yliopistotason tutkintokoulutusta maisemasta. Näemme maiseman muuttuvana, moniaistisena, monenkeskisenä ja jännitteisenä kokonaisuutena. Sitä voi tutkia osana elettyä arkea tai suojelun ja suunnittelun kohteena. Maisemantutkimus kysyy, miten ihminen kokee maiseman, millainen on oikeudenmukainen maisema, miten maisemaa pitäisi muuttaa ja miten siihen voi osallistua. 

Tavoitteet

Tutkinto-ohjelman valtakunnallisesti ainutlaatuisia erikoistumisaloja ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen kulttuuri.

Digitaalisessa kulttuurissa käsitellään teknologian kulttuurista muutosta, pelikulttuureja ja verkkoyhteisöjä. Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa, kulttuuriympäristöä ja kulttuurimaisemaa paikkoina, kokemuksina, muistina ja visuaalisena kulttuurina.

Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee ihmisen toiminnan aineellisia ja aineettomia jäänteitä, joita käytetään todisteina menneistä kulttuuri-ilmiöistä ja tapahtumista. Tutkinto-ohjelmassa opiskellaan Porin yliopistokeskuksen tiloissa.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimasi tiedon soveltamiseen oman alan tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Sinulla on valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin sekä riittävä viestintä- ja kielitaito oman alasi tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi sinulla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Filosofian maisterin tutkinto antaa sinulle oman tieteenalan hyvän tuntemuksen sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Sinulla on hyvä viestintä- ja kielitaito sekä valmiudet toimia työelämässä oman alasi vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Lähiopetus
  • Pori
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Syksy

  • Lähiopetus
  • Pori
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu