🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, folkloristiikka, filosofian maisteri

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, folkloristiikka, filosofian maisteri

Folkloristiikan syventävissä opinnoissa opiskelija keskittyy valitsemiinsa erikoisaloihin. Opintojen keskeisiä osia ovat seminaarityöskentely, työharjoittelu ja pro gradu -tutkielman kirjoittaminen. Tutkielmaprosessin kuluessa opiskelija sisäistää tieteellisen tutkimuksen periaatteet, oppii muotoilemaan kiinnostavasta aiheesta relevantin tutkimusongelman ja laatimaan sekä toteuttamaan tutkimussuunnitelman. Samalla opiskelija saa kokemusta työskentelystä ryhmässä ja projektin hallinnasta. Käytännön kokemusta tieteenalan toiminnasta opiskelija saa työharjoittelussa ja osallistumalla alan tapahtumiin.

Tavoitteet

Folkloristiikka on kulttuuritiede, joka tarjoaa keinoja ymmärtää, tulkita, selittää ja hyödyntää kulttuuria sen eri muodoissa. Folkloristiikan tutkimuksen kohteena ovat ihmisiltä toisille suullisesti, kirjallisesti, visuaalisesti, virtuaalisesti ja muilla tavoin välittyvät viestit ja niiden taustalla olevat ajattelun tavat, uskomukset, toiveet ja pelot. Folkloristiikka avaa näkökulmia ihmisen kulttuurisen toiminnan sanalliseen ja rituaaliseen ulottuvuuteen, mielikuvien ja uskomusten historiaan ja välittymiseen sekä yhteisöjen sisäiseen vuorovaikutukseen, symboliikkaan ja dynamiikkaan.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneilla on laaja-alainen kulttuurialan tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet toimia työelämässä asiantuntijatehtävissä aloilla, joissa vaaditaan kulttuurisen moninaisuuden tuntemusta ja ymmärrystä sekä vahvoja viestinnän ja tiedonhaun ja -hallinnan taitoja.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu