🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Tekninen viestintä, kauppatieteiden maisteri

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tekninen viestintä, kauppatieteiden maisteri

Tietojärjestelmätieteen ja viestintätieteiden yhdessä toteuttama Teknisen viestinnän maisterikoulutus on innovatiivinen kokonaisuus, joka tarjoaa teknisen viestinnän alalla tarvittavia tietoja ja taitoja monipuolisesti. Opintosuunnasta valmistuu tietojärjestelmätieteen ja viestinnän ammattilaisia, jotka ylittävät tekniikan ja humanistisen alan raja-aitoja ja tuovat monitieteistä näkemystä tulevaisuuden viestintäteknologian kehittämiseen ja käyttöön.

Ohjelmassa teknistä viestintää tarkastellaan erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation tuottamisena, välittämisenä ja vastaanottamisena. Viestintä tapahtuu yhä useammin verkossa ja mobiilisti - etenkin erilaisten tietojärjestelmien välityksellä. Keskeistä opinnoissa onkin kohderyhmien huomiointi, ihmisen ja tietokoneen välisen viestinnän suunnittelu ja erityisesti ohjelmien, tietojärjestelmien ja ohjeistusten käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus.

Teknisen viestinnän maisteriopinnot järjestetään tietojärjestelmätieteiden ja viestintätieteiden yhteistyönä. Opinnot koostuvat yhteisistä tietojärjestelmätieteen ja viestintätieteiden opintosuuntien opinnoista, joiden ytimenä on tekninen viestintä. Tekninen viestintä KTM -tutkinnon suorittavat opiskelijat valmistuvat kauppatieteiden maisteriksi ja he suuntautuvat tietojärjestelmätieteeseen.

Tietojärjestelmätieteen oppiaineessa teknisen viestinnän opetuksen keskeisiä osa-alueita ovat käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden huomioiminen tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Viestintätieteiden opintojen kautta mukaan tulee muun muassa se, kuinka eri alojen tietoa viestitään ymmärrettävästi eri kohderyhmille. Kauppatieteiden opinnot tukevat liiketoiminnallista näkökulmaa, esimerkiksi miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa.

Opintojen rakenne

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneena saavat samalla ekonomin arvon.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon rakenne

  • Menetelmäopinnot
  • Yleis-, kieli- ja viestintäopinnot
  • Opintosuunnan syventävät opinnot (sis. pro gradu -tutkielman)
  • Opintokokonaisuus-opinnot
  • Vapaasti valittavat opinnot  

Teknisen viestinnän opinnoissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, yhteisöllistä oppimista, projektityöskentelyä ja verkko-opiskelua.

Teknisen viestinnän koulutus on kahden yksikön, Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön sekä Markkinoinnin ja viestinnän akateemisen yksikön yhteistyössä järjestettävä  koulutus. Opintosuuntiin valitut opiskelijat valmistuvat joko kauppatieteiden maisteriksi tai filosofian maistereiksi riippuen siitä, kumpaan yksikköön ja opintosuuntaan (tietojärjestelmätiede vai viestintätieteet) heidät on valittu. Tämän koulutuksen hakukohde on tietojärjestelmätiede. Kaikille näissä opintosuunnassa opiskeleville yhteisiä opintoja ovat tietojärjestelmätieteen ja viestintätieteiden opinnoista koostuvat syventävät opinnot (35 op).

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Vaasa
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Me Vaasan yliopistossa ratkomme suuria globaaleja haasteita ja luomme kestävämpää tulevaisuutta. Olemme vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Meillä on yli 5000 opiskelijaa. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan muutosta. Meiltä valmistuu...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu