🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Näyttää 1-20 koulutusta 28 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 28 tuloksesta
1
2

Eläintenhoito on eläinten hyvinvoinnista huolehtimista

Eläintenhoitaja vastaa eläinten perushoidosta. Eläintenhoitajan tehtäviin kuuluvat eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, päivittäiset ruokinta- ja hoitotyöt, asiakaspalvelu, tilojen siivous ja varastojen täydennys. Ammatissa on tunnettava hoidettavat eläimet sekä osattava käsitellä niitä oikein.

Eläintenhoitajan on jatkuvasti osattava tarkkailla eläinten käyttäytymistä ja vointia, jotta mahdolliset sairastumiset ja muut toimenpiteitä vaativat tapahtumat voidaan huomata. Hätätilanteissa vaaditaan kykyä nopeaan mutta rauhalliseen toimintaan.

Sinustako eläintenhoitaja?

Eläintenhoitajaksi opiskeluun ja eläintenhoitajana työskentelyyn liittyy tiettyjä perusvaatimuksia. Yksi tärkeimmistä on eläinten ja niiden käyttäytymisen tunteminen, jota kehitetään paljon opintojen aikana. Lisäksi eläinten parissa työskentely vaatii rauhallisuutta ja määrätietoista otetta. Työssä käsitellään hyvin erilaisia eläimiä, joita lähestyttäessä, käsiteltäessä ja ruokittaessa on osattava toimia hätiköimättä. Levoton ja ailahteleva käytös heijastuu eläimiin.

Työ edellyttää myös asiakaspalvelutaitoja, sillä eläintenhoitaja työskentelee aina paitsi eläinten, myös ihmisten kanssa. Oma-aloitteisuus on työssä tärkeää, sillä yksityisyrittäminen on tärkeä työllistäjä alalla. Myös joustavuutta ja sopeutumiskykyä tarvitaan, sillä työolosuhteet ja -ajat voivat olla hyvinkin vaihtelevia.

Yrittäjänä toimivan eläintenhoitajan on hoidon lisäksi hallittava monipuolisesti yritystoimintaan liittyvät asiat. Eläintenhoitoala kehittyy jatkuvasti, ja ammattitaidon ylläpitäminen vaatii hoitajalta kiinnostusta alalla tapahtuviin muutoksiin ja myös oman koulutuksen päivittämiseen. Työskentely on usein raskasta, joten työntekijällä on oltava hyvä kunto. Eläintenhoitajan työ ei sovi eläimille allergisille.

Eläintenhoitajan koulutuksesta varmuutta ammattiin

Eläintenhoitajan ammattiin voi päätyä oman harrastuneisuuden ja sitä kautta hankitun pätevyyden avulla, mutta hakeutuminen eläntenhoitajan koulutukseen varmistaa, että saat laadukkaan ja kattavan pohjan ammatissa toimimiselle. Harrastuneisuus ja toimiminen eläinten kanssa auttavat opinnoissa ja uralla paljon, ja osaan koulutuksista kokemus eläimistä saattaa olla jopa pakollista. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon eläintenhoitoon suuntautuen. Tutkintonimike on eläintenhoitaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena tai näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös eläintenhoitajan ammattitutkinto, karjatalouden ja mehiläistarhaajan ammattitutkinnot sekä koe-eläintenhoitajan ja tarhaajamestarin erikoisammattitutkinnot. 

Eläintenhoitoalan tutkinnoissa on useita eri suuntautumisvaihtoehtoja hevostaloudesta klinikkaeläinhoitoon ja koirahierontaan, ja suuntautuminen vaikuttaa aina tutkinnon sisältöön. Eläintenhoitokoulutus, erikoistumisalueesta riippuen, valmistaa opiskelijaa työskentelemään itsenäisesti mm. seuraavien tehtävien parissa:

 • eläinten päivittäisestä hyvinvoinnista huolehtiminen
 • tuotantoeläinyrityksissä työskentely
 • synnytyksissä avustaminen
 • vastasyntyneiden eläinten hoito
 • eläinlääkärin avustaminen
 • eläinten lääkitseminen
 • myyntityö
 • tilojen siivous
 • kotieläinrakennusten kunnossapito ja laitehuolto

Työhön sisältyy usein lisäksi raportointia, elintarviketuotannon valvontaa, ajanvarauksen ja potilaskirjanpidon ylläpitoa sekä laboratorio- ja röntgentehtäviä.

Eläintenhoitokoulutus valmistaa sinut tuntemaan eläimen koko elinkaaren. Yleisbiologian perusteet tulevat sinulle tutuksi opintojen myötä samoin ja saat  kokonaisvaltaisen näkemyksen eri eläinten biologisista erityispiirteistä, kuten elintoiminnoista, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä     

Työllistyminen eläintenhoitoalalla

Eläintenhoitaja voi työskennellä esimerkiksi maatiloilla, eläinhoitoloissa, eläintarhoissa, löytöeläinkodeissa, lemmikkieläinliikkeissä ja tutkimuslaitoksissa. Eläintenhoitaja voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Pieneläinhoitaja työskentelee eläinklinikoilla tai eläinlääkärin vastaanotolla.

Eläintenhoitaja vastaa eläinten perushoidosta ja voi hoitaa tuotantoeläimiä tiloilla tai pieneläimiä eläinklinikalla. Eläintenhoitaja sijoittuu koulutuksensa mukaisesti hyvin erilaisiin työtehtäviin. Kaikilla eläintenhoitajalla on kuitenkin oltava laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta, perinnöllisyydestä ja lajinmukaisesta käyttäytymisestä.

Eläimiä hoidettaessa käytetään tarvittaessa erilaisia apuvälineitä. Työaika ja -olosuhteet vaihtelevat työtehtävästä ja -paikasta riippuen. Työhön sisältyy usein viikonloppu- tai iltatyötä. Työpäivä voi olla myös kaksijakoinen eli työtä tehdään varhain aamulla, päivällä on vapaata ja iltapäivällä palataan takaisin työhön.

TUOTANTOELÄINHOITAJA

Tuotantoeläin- tai pieneläinyrityksessä tai maatalouslomittajana eläintenhoitaja huolehtii eläinten päivittäisestä hoidosta ja ruokinnasta sekä erilaisten ja eri-ikäisten eläinten hyvinvoinnista. Tehtäviin voi kuulua muun muassa lypsy- ja karjanhoitotöitä sekä niihin liittyviä rehunsiirtotöitä. Hän voi työskennellä myös sikalan- tai siipikarjanhoitajana.

Eläintenhoitaja lääkitsee eläimiä eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Hän voi myös avustaa synnytyksessä ja hoitaa vastasyntyneitä eläimiä.

Eläintenhoitaja tekee erilaisia elintarviketuotannon valvonnan vaatimia muistiinpanoja ja raportointeja. Hän pitää huolta eläinten ympäristöstä ja tekee kotieläinrakennuksen pienimuotoisia kunnossapitotöitä sekä huoltaa kotieläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita.

KLINIKKAELÄINHOITAJA

Klinikkaeläinhoitoon suuntautunut eläintenhoitaja voi toimia avustajana eläinlääkärin vastaanotolla, eläinklinikalla tai eläinsairaalassa. Hän avustaa eläinlääkäriä päivittäisissä työtehtävissä, huolehtii potilaan hoidosta ja tarkkailee vointia. Työhön sisältyy myös ajanvarauksen ja potilaskirjanpidon hoito, raportointi ja asiakkaiden opastaminen sekä laboratorio- ja röntgentehtäviä.

Eläintenhoitaja huolehtii eläinklinikan yleisen järjestyksen ja siisteyden säilymisestä sekä tarvikkeiden ja lääkkeiden tilauksista.

ERIKOISTUMINEN ELÄINKAUPPAAN

Lemmikkieläinkaupassa tai eläintarvikeliikkeessä eläintenhoitaja toimii itsenäisenä kauppiaana tai myyjänä. Hän myy eläimiä ja niiden hoitotarvikkeita ja ruokia sekä opastaa asiakkaita eläinten hoidossa, hankinnassa ja käyttäytymisessä.

Hän huolehtii myynnissä olevien eläinten hoito-, ruokinta- ja lääketarvikkeiden, myymälätilojen, eläinhäkkien ja akvaarioiden siivouksesta ja puhdistuksesta. Lisäksi työtehtäviin kuuluu tarvikkeiden hankinta, kassan hoito, tavaroiden purku ja esille laittaminen, hinnoittelu ja varastojen siisteydestä huolehtiminen sekä markkinointi.

TYÖSKENTELY ELÄINHOITOLASSA

Eläinhoitolassa eläintenhoitaja toimii itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä. Hän vastaa eläinten hoidosta, ruokinnasta, lääkitsemisestä, ulkoilutuksesta ja kunnon seuraamisesta. Hän opastaa asiakkaita eläinten hoidossa ja käyttäytymisessä sekä myy eläinten hoitotarvikkeita ja ruokia.

Toimenkuvaan sisältyy myös tilojen siivous ja kunnostus, tarvikkeiden hankinta, purku ja esille laittaminen sekä palvelujen markkinointi ja asiakaspalvelu.

TARHAELÄINHOITAJA

Tarhaeläinten hoitoon suuntautunut eläintenhoitaja hoitaa tarhaeläinlajeja, joita ovat muun muassa koira- ja kissaeläimet, linnut, matelijat, sammakkoeläimet, kalat ja selkärangattomat sekä kavio- ja sorkkaeläimet.

Eläintarhassa työ muodostuu lähinnä tilojen siivoamisesta sekä rehuannosten valmistamisesta ja jakamisesta eläimille. Myös raportointi kuuluu tarhaeläinhoitajan tehtäviin. Työtehtäviin saattaa kuulua lisäksi opastustehtäviä.

Eläinten hoitamisen koulutus voi antaa pätevyyden myös eläinten kouluttamiseen.

Eläinten kouluttamisesta löydät lisätietoja täältä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: tyomarkkinatori.fi

Usein kysytyt kysymykset

 • Eläintenhoitaja vastaa eläinten perushoidosta. Eläintenhoitajan tehtäviin kuuluvat eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, päivittäiset ruokinta- ja hoitotyöt, asiakaspalvelu, tilojen siivous ja varastojen täydennys. Ammatissa on tunnettava hoidettavat eläimet sekä osattava käsitellä niitä oikein.

 • Eläintenhoitajan ammattiin voi päätyä oman harrastuneisuuden ja sitä kautta hankitun pätevyyden avulla, mutta hakeutuminen eläntenhoitajan koulutukseen varmistaa, että saat laadukkaan ja kattavan pohjan ammatissa toimimiselle. 

  Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon eläintenhoitoon suuntautuen. Tutkintonimike on eläintenhoitaja.

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!