Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kuvataide

Kuvataide kuuluu niin sanottujen vapaiden taiteiden tai kaunotaiteiden traditioon. Niiden ohella puhutaan myös soveltavasta taiteesta. Kuvataiteilijoiksi tullaan perinteisen ns. vapaan taiteen koulutuksen sekä soveltavan taiteen koulutusohjelman kautta. Tutustu opiskeluvaihtoehtoihin alta!

 
Näyttää 1-39 yhteensä 39 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Kuvataide
Kauhajoen opisto
Kansanopistot
Kauhajoki
Kauhajoen opiston tarjoamat kuvataiteen opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden valmentautua jatko-opintoja varten, syventää taideharrastusta sekä oppia ymmärtämään kuvataiteen kieltä. Opiskelu opistossa...
Repin-instituutin kuvataidekoulutus
Repin-instituutti
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Kotka
Pietarin taideakatemia on perustettu vuonna 1757 Keisarinna Elisabetin käskystä ja nykyisin se kuuluu maailman merkittävimpiin taideoppilaitoksiin. Repin-instituutin kuvataidekoulutus keskittyy klassisen...
Kuvataidelinja
Kymenlaakson Opisto
         
(9)
Kansanopistot
Kouvola
Kuvataide on ideoiden ja ajatusten kuvalliseen tai kolmiulotteiseen muotoon saattamista. Opinnot antavat virikkeitä kuvan monipuoliseen tekemiseen, ideointiin ja tekniikoihin sekä...
Kuvataidelinja
Lahden kansanopisto
         
(1)
Kansanopistot
Lahti
Lahden kansanopiston kuvituksen ja graafisen suunnittelun linja on osa Kuvataiteet I -koulutusta, jossa opiskellaan visuaalisen alan ja muotoilun perusteita: piirustusta,...
Kuvataiteen ja urbaanin kuvan linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Opiskelijat tutustuvat linjalla taiteellisen työskentelyn eri osa-alueisiin. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille tekniset mahdollisuudet ja taidot omaan ilmaisuun kuvataiteen avulla....
Kuvataidelukio
Savonlinnan Taidelukio
         
(15)
Lukiot ja erikoislukiot
Savonlinna
Kuvataidelukion opinnoissa opiskelijat kehittävät visuaalista hahmotuskykyä ja kuvallista ilmaisua. Opintojen aikana opitaan tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kulttuuria....
Kuvataidelinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Kuvataiteen ja taiteen tuottamisen linjat soveltuvat sekä taideopintoihin hakeutuville että taiteen ammattilaisille. Opinnot koostuvat yhteisistä opintokokonaisuuksista, lyhytkursseista, itsenäisesti toteutetuista kehitystehtävistä, ryhmä-...
Taidekoulu Art-Line
Kauhajoen opisto
Kansanopistot
Kauhajoki
Taidekoulu Art-Line on syyslukukauden mittainen opintolinja Kauhajoen opistossa, johon kuuluu aineopintoina muun muassa piirustusta, maalausta, kuvitusta, valokuvausta, metalligrafiikkaa, värioppia ja...
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto | kuva-artesaani, kuva- ja mediataide
Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Toivala
Opiskele kuva-artesaaniksi Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopistossa ja opi kuvallista ilmaisua! Kahdesta kolmeen vuotta kestävät, 180:n osaamispisteen laajuiset kuva-artesaanikoulutuksen kuva- ja mediataideopinnot...
Kuvataiteen koulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan tai valokuvaajan ammattiin. Kuvataiteen koulutuksessa opiskellaan kuvataiteen ammatillisia erityisvaatimuksia, historiaa ja tutkimusta. Opintojen...
Kuvataiteen koulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan tai valokuvaajan ammattiin. Kuvataiteen koulutuksessa opiskellaan kuvataiteen ammatillisia erityisvaatimuksia, historiaa ja tutkimusta. Opintojen...
Kuvataidelinja
Joutsenon Opisto
         
(1)
Kansanopistot
Lappeenranta
Kuvataidelinjasta on moneksi ja se taipuu niin valmiuksien hankkimiseen, ammattitaidon kehittämiseen kuin harrastustoiminnaksi. Linjalla kehität kuvantekijän taitojasi ja valmentaudut taidealojen...
Kuvataidekasvatuksen maisteriopinnot | muuntokoulutus
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman muuntokoulutus on tarkoitettu hakijoille, joilla on jo vähintään kandidaatin tutkinnon tasoinen taiteellinen tai pedagoginen pohjakoulutus ja opetuskokemusta. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman...
Kuvataidelinja | kuvataiteen aineopinnot
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän kuvataidelinjan ja Lapin yliopiston yhteistyönä toteutettavat aineopinnot voit suorittaa monimuoto-opintoina tai täysipäiväisenä opiskeluna oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaan. Koulutuksen aikana vahvistat valmiuksiasi...
Kuvataidekasvatus
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Kuvataidekasvatuksen maisteritutkinnon suorittaneella on pätevyys toimia peruskoulun tai lukion kuvataiteen lehtorina. Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet hallita alan pedagogisia, taiteellisia, teoreettisia ja...
Taidelinja | Konst
Västra Nylands folkhögskola
Kansanopistot
Karjaa
Taidelinja tarjoaa kuvataiteen peruskoulutusta ja antaa hyvän perustan eri taidealojen jatko-opinnoille, myös arkkitehtuurille ja teolliselle muotoilulle. Opintojen painopiste on silmän...
Kuvataidekasvatus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Kuvataidekasvatuksen opinnot keskittyvät kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin ja niiden ohjaamiseen. Koulutus tarjoaa taiteelliset ja pedagogiset perustiedot ja -taidot sekä...
Kuvataidelinja
Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto
Kansanopistot
Useita (2)
Haluatko kuvataitelijaksi, graafiseksi suunnittelijaksi, kuvataidekasvattajaksi, arkkitehdiksi, 3d-animaattoriksi tai muuten vain kehittyä kuvantekijänä? Tule opiskelemaan kansanopiston yksivuotiselle kuvataidelinjalle Oriveden opistoon! Kuvataidelinjan...
Piirustus ilmaisumuotona
Taidekoulu MAA
Ammatilliset oppilaitokset
Helsinki
Taidekoulu MAAn iltaopintoina toteutettava piirustus ilmaisumuotona -kurssi soveltuu erinomaisesti taidealojen oppilaitoksiin pyrkiville, kuvataiteista kiinnostuneille ja niille, jotka haluavat avartaa ja...
Taidemaalari
Vapaa Taidekoulu
         
(7)
Ammatilliset oppilaitokset
Helsinki
Vapaa Taidekoulu on erikoistunut maalaustaiteen opettamiseen. Taidemaalarin ammattiin valmistavat opinnot kestävät noin neljä vuotta ja opiskelu koulutusohjelmassa on kokopäiväistä. Koulutusohjelmasta...
Digitaidelinja
Pohjois-Savon opisto
Kansanopistot
Kuopio
Digitaidelinjan opinnot suoritetaan yhden lukukauden aikana ja niiden laajuus on 35 opintoviikkoa. Linjan opetus on suunniteltu jatko-opintoihin hakeutumista ja intohimoista...
Kuvituksen ja graafisen suunnittelun linja
Lahden kansanopisto
Kansanopistot
Lahti
Lahden kansanopiston kuvituksen ja graafisen suunnittelun linja on osa Kuvataiteet I -koulutusta, jossa opiskellaan visuaalisen alan ja muotoilun perusteita: piirustusta,...
Nykytaiteen koulutusohjelma
Nordiska konstskolan
Ammatilliset oppilaitokset
Kokkola
Pohjoismaisen taidekoulun  taideopetus keskittyy nykytaiteeseen ja sen eri ilmaisumuotoihin. Pohjoismainen taidekoulu panostaa myös vahvasti kuvataiteen perustaitoihin sekä teknisiin taitoihin. Taideopintojen...
Studier i nutidskonst
Nordiska konstskolan
Ammatilliset oppilaitokset
Kokkola
Nordiska konstskolans konstutbildning fokuserar på samtidskonst och dess olika uttryck. Studerande ges möjligheter att lära sig nya tekniska färdigheter och...
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto | kuva-artesaani, maalaus ja animaatio
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu
Ammatilliset oppilaitokset
Outokumpu
Kolmivuotisesta koulutuksesta opiskelija valmistuu kuva-artesaaniksi ja suorittaa kuvallisen ilmaisun perustutkinnon. Kuva-artesaanin ammatillinen koulutus ohjaa itsenäiseen työskentelyyn ja  antaa eväät  alan...
Nykytaiteen koulutusohjelma
Taidekoulu MAA
Ammatilliset oppilaitokset
Helsinki
Taidekoulu MAAn toteuttamat nykytaiteen opinnot valmistavat taiteilijan ammattiin ja antavat laajat perustiedot nykytaiteesta ja taidehistoriasta. Ammatilliset opinnot kestävät kolme vuotta....
Sarjakuva ja digitaalisen kuvittamisen linja
Kymenlaakson Opisto
         
(7)
Kansanopistot
Kouvola
Sarjakuvan ja digitaalisen kuvittamisen opinnoissa keskitytään ideoiden, tarinoiden ja visuaalisten maailmojen sekä kuvallisen ajattelun kehittämiseen. Voit painottaa opintosi joko käsin...
Vionojan kuvataidelinja
Kaustisen Evankelinen Opisto
Kansanopistot
Kaustinen
Vionojan kuvataidelinja on tarkoitettu kaikille kuvataiteista kiinnostuneille, jotka haluavat tutustua taiteen eri osa-alueisiin ja tekniikoihin. Ammattitaitoiset opettajat mahdollistavat yksilöllisen etenemisen...
Sarjakuvalinja
Lahden kansanopisto
         
(2)
Kansanopistot
Lahti
Lahden kansanopiston sarjakuvalinja on osa Kuvataiteet I –koulutusta, jossa opiskellaan visuaalisen alan ja muotoilun perusteita: piirustusta, sommittelua ja värioppia sekä...
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto | kuva-artesaani
Validia Ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Järvenpää
Graafisen suunnittelun osaamisalalla opitaan graafiseen suunnitteluun keskittyvässä koulutusohjelmassa kuvallisen ilmaisun perustaidot painotuotteiden ja graafisten markkinointimateriaalien vaatimusten osalta. Kolmivuotinen koulutus Validia Ammattiopistossa...
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | kuva-artesaani
Hyria koulutus
Ammatilliset oppilaitokset
Hyvinkää
Kuva- ja mediataiteen opinnoissa tutustutaan laaja-alaisesti kuvataiteen kenttään ja hankitaan perustiedot ja -taidot kuvataiteen ammateissa toimimista varten. Opiskelijoilta vaaditaan itsenäisyyttä,...
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto | kuva-artesaani
Bovallius-ammattiopisto
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Jyväskylä
Kuva-artesaanin koulutuksen ta­voitteena on kehittää opiskelijan visuaalista ilmai­sua, ympäristön havainnointia ja yhteistyötaitoja. Käytännönläheiset opinnot toteutetaan kuvallisen ilmaisun työpajoissa ja yhteistyössä...
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | mediapalvelujen toteuttaja
Hyria koulutus
Ammatilliset oppilaitokset
Riihimäki
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta valmistuu mediapalvelujen ammattilaisia audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalta. Media-alan tekninen kehitys on nopeaa, minkä vuoksi alalla työskentelevien on...
Muotoilun ABC -linja
Karstulan Evankelinen Opisto
Kansanopistot
Karstula
Onko haaveissasi muotoilualan koulutus? Hyvä valmentautuminen ja monipuolinen harjoittelu mahdollistavat selviytymisen pääsykoetilanteessa. Muotoilun opinnoissa pääset tutustumaan muotoilualan teoriapohjaan, termeihin ja käsitteisiin...
Goetheanistiset kuvataideopinnot
Snellman-korkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Snellman-korkeakoulun kuvataideopinnot koostuvat eri kokonaisuuksista, joista ensimmäinen opintovuosi on väri- ja muoto -perusopintovuosi. Sen voi suorittaa joko omana kokonaisuutenaan tai...
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto | artesaani | valokuvaaja
Vantaan ammattiopisto Varia
Ammatilliset oppilaitokset
Vantaa
Valokuvaajana työskentely vaatii avointa mieltä ja uteliaisuutta, positiivista ja ulospäin suuntautuvaa luovaa asennetta, visuaalista silmää, teknistä osaamista ja sen jatkuvaa...
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto | kuva-artesaani, valokuvaus
Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Toivala
Valokuvauksen opinnot koostuvat valokuvauksen perusosaamisen, kuvajournalismin, valokuvailmaisun, valokuvataiteen ja asiakaslähtöisen studiokuvauksen opinnoista. Valokuvaajan tutkinto antaa valmiudet toimia valokuvaajana joko vieraan palveluksessa...
Kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun linja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Vuodessa opitaan kuvallista viestintää ja ilmaisua, sommittelua, värioppia, havainnointia ja kuvallista ajattelua. Opintojen myötä opiskelija rakentaa itselleen laajan visuaalisen yleissivistyksen,...
Sarjakuvataiteen, graafisen suunnittelun ja animaation linja | Seriekonst, grafisk design och animation
Västra Nylands folkhögskola
Kansanopistot
Karjaa
Sarjakuvataiteen ja graafisen suunnittelun linjalla perehdytään graafisen suunnittelun, sarjakuvataiteen ja animaation perusteisiin. Tässä opintokokonaisuudessa työvälineinä ovat ideat, konseptit ja kertomukset....
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-39 yhteensä 39 tulosta
 

Kuvataidekoulutus

Kuvataiteen opiskelussa keskeistä on oman ilmaisukielen löytäminen, mikä tapahtuu hitaasti, kokeilujen ja epäonnistumisten kautta eikä siihen ole olemassa valmiita malleja tai selkeästi viitoitettua opiskeluväylää. Taiteilijuuteen ja luovuuteen sisältyy aina tuoreiden näkökulmien kehittäminen ja vanhoista malleista irtautuminen.

Sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa opetuksessa tulee ottaa huomioon sekä käsitteellisyyden että käsityöläisyyden osaaminen – teoria ja käytäntö.

Kuvataiteen opiskelu

Kuvataiteilijaksi valmistuu taidealan yliopistoista ja ammattikorkeakouluista vuosittain noin 250 taiteilijaa. Tämän lisäksi toisen asteen tutkinnon kuvataiteen alalta suorittaa vuosittain noin 200 henkilöä, joista useimmat hakeutuvat alan jatko-opintoihin. Kuvataiteilijaksi voi opiskella myös muutamissa muissa oppilaitoksissa, kuten Vapaassa taidekoulussa, Taidekoulu Maassa sekä Alfa Art taideoppilaitossa. Näiden lisäksi kuvataiteen koulutusta annetaan lukuisissa toisen asteen oppilaitoksissa ja joissakin yksityisissä taidekouluissa.

Kuvataiteilija työelämässä

Taiteilijoilla on monesti usean erikoisalan koulutusta monista eri paikoista. Koulutuksen merkitys on korostunut ja taiteilijaksi tullaan nykyisin formaalisten opintojen ja tutkinnon kautta. Itseoppineiden osuudet kentälle tulevista taiteilijoista ovat supistuneet olemattomiin.

Kuvataiteilijan työ on itsenäistä ammatin harjoittamista. Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työskentelevät pää- tai sivutoimisesti taideaineiden opettajina kansalais- ja työväenopistoissa tai kuvataidekouluissa. Kuvataiteen maisteriohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi taiteellisina suunnittelijoina, taiteilijoina ja tutkijoina.