🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Lastenohjaaja
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 45 tuloksesta
1
2
3
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Lastenohjaaja

Axxell Pargas i Åbolands skärgård erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.

Som vuxen kan du även på ett flexibelt sätt avlägga en examen vid sidan av ditt arbete eller delta i en läroavtalsutbildning. Till vårt utbud hör examen för närvårdare, turisttjänsteman, skolgångsbiträde, familjedagvårdare, guide och sekreterare.

Vid Axxell Ekenäs studerar ungefär 400 studerande, såväl unga som vuxna men också studerande med specialla behov. I personalen är vi ca 60 personer.

Axxell Ekenäs var tidigare en del av Yrkesinstitutet Sydväst. Går vi ännu längre bak i historien så var utbildningarna egna enheter ss "hantverksskolan", "sjukvårdsskolan" och "handelsinstitutet".

I Brusaby (Kemiö) kan du blir djurskötare, hästskötare, ridinstruktör eller djursjukvård. 

Att arbeta med djur och natur är ibland härligt, ibland tungt. Men det är mycket givande. Efterfrågan på djurskötare är stor. Det är ett ansvarsfullt arbete som inte följer klockan. Djurens välmående är ledstjärna.

Axxell, Lappfjärds folkhögskola firade 100-årsjubileum 2007. Sedan 1982 är musik- och från 1998 ljudtekniklinjen skolans starka nisch. Linjerna har utbildat flera av dagens ledande artister och aktörer inom området.

Utbildningen är folkhögskoleutbildning och linjerna är antingen ett eller två-åriga och alla kan söka till skolan utan tidigare utbildning och erfarenhet inom branschen.

Lastenohjaaja

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä lasten ja varhaisnuorten sekä heidän perheidensä parissa. Lastenohjaajan työtehtävät sisältävät päiväkotitoimintaa, perhepäivähoitoa, kerho- ja leiritoimintaa sekä leikki- ja vapaa-ajantoimintaa. Lastenohjaajan työpaikka löytyy usein kuntien palveluksesta, seurakunnista, järjestöistä tai sosiaalialan yrityksistä. 

Lastenohjaajan koulutus

Lastenohjaaja on varhaiskasvatuksen ammattilainen. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon. Tutkintonimike on lastenohjaaja. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa opiskellaan mm. lapsen kasvun ohjausta ja huolenpitoa, perhelähtöistä ja yhteisöllistä kasvatustyötä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjausta.

Valinnaisilla tutkinnon osilla oppimistaan voi suunnata itseään kiinnostaviin aihealueisiin. Valinnaiset kurssit käsittelevät esimerkiksi ilmaisutaitojen ohjausta, yritystoiminnan suunnittelua, monikulttuurisuutta ja palvelujen tuottamista. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuen. Tutkintonimike on tällöin lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintoina. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto, liikunnan ammattitutkinto (lasten liikunta) ja koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon yhteisöpedagogi (AMK). Tällöin voin niin ikään työskennellä varhaiskasvatuksen alalla.

Lastenohjaajan työ

Varhaiskasvatus on vastuullinen ala, mutta lastenohjaajan koulutus valmistaa toimimaan haastavissakin tilanteissa. Lastenohjaajan työ edellyttää laaja-alaisen ammattitaidon lisäksi aitoa kiinnostusta ihmisiin ja yhteiskuntaan. Lastenohjaajan ammatti vaatii oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä sekä kykyä toimia ryhmässä ja yhteistyössä perheiden, muiden kasvatustyötä tekevien ja vapaa-ajantoimintaa järjestävien tahojen kanssa. 

Työssä korostuu myös perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatus. Lastenohjaaja pyrkii tukemaan perheitä kasvatustehtävässä, edistämään vuorovaikutusta, hyvinvointia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimintakykyä.

Lastenohjaajalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja ilmaisutaitoja. Lastenohjaajan työ vaatii käytännöllisyyttä sekä suunnittelu-, organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja. Ammatissa tarvitaan vastuullisuutta. Työssä on osattava tukea lasta hänen omassa kasvussaan ja lapsen oman persoonan kunnioittamista.

Lastenohjaajan ammatissa tarvitaan myös kykyä hyväksyä erilaisuutta. Oleellista lastenohjaajan työssä on aktiivinen ja myönteinen elämänasenne ja innostava, aktivoiva työskentelytapa. Lastenohjaajalta odotetaan myös kustannustietoisuutta ja kykyä nähdä toimintansa osana laajempaa kokonaisuutta.

Seurakunnan lapsityössä lastenohjaajilta odotetaan kristillisen kasvatuksen antamista lapsille, ohjaaja toimii kristillisenä lähikasvattajana. Toimiminen seurakunnan palveluksessa edellyttää kirkon jäsenyyttä. 

Lastenohjaajan työpaikka löytyy esimerkiksi kuntien, seurakuntien, järjestöjen tai sosiaalialan yritysten palveluksesta. Varhaiskasvatus alan ammattilaisille on kysyntää ympäri maata.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: tyomarkkinatori.fi, oph.fi