Näyttää 1-20 koulutusta 37 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Relevanssi
  • = Mukana 2. asteen yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 37 tuloksesta
1
2

Lastenohjaaja

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä lasten ja varhaisnuorten sekä heidän perheidensä parissa. Lastenohjaajan työtehtävät sisältävät päiväkotitoimintaa, perhepäivähoitoa, kerho- ja leiritoimintaa sekä leikki- ja vapaa-ajantoimintaa. Lastenohjaajan työpaikka löytyy usein kuntien palveluksesta, seurakunnista, järjestöistä tai sosiaalialan yrityksistä. 

Lastenohjaajan koulutus

Lastenohjaaja on varhaiskasvatuksen ammattilainen. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon. Tutkintonimike on lastenohjaaja. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa opiskellaan mm. lapsen kasvun ohjausta ja huolenpitoa, perhelähtöistä ja yhteisöllistä kasvatustyötä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjausta.

Valinnaisilla tutkinnon osilla oppimistaan voi suunnata itseään kiinnostaviin aihealueisiin. Valinnaiset kurssit käsittelevät esimerkiksi ilmaisutaitojen ohjausta, yritystoiminnan suunnittelua, monikulttuurisuutta ja palvelujen tuottamista. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuen. Tutkintonimike on tällöin lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintoina. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto, liikunnan ammattitutkinto (lasten liikunta) ja koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon yhteisöpedagogi (AMK). Tällöin voin niin ikään työskennellä varhaiskasvatuksen alalla.

Lastenohjaajan työ

Varhaiskasvatus on vastuullinen ala, mutta lastenohjaajan koulutus valmistaa toimimaan haastavissakin tilanteissa. Lastenohjaajan työ edellyttää laaja-alaisen ammattitaidon lisäksi aitoa kiinnostusta ihmisiin ja yhteiskuntaan. Lastenohjaajan ammatti vaatii oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä sekä kykyä toimia ryhmässä ja yhteistyössä perheiden, muiden kasvatustyötä tekevien ja vapaa-ajantoimintaa järjestävien tahojen kanssa. 

Työssä korostuu myös perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatus. Lastenohjaaja pyrkii tukemaan perheitä kasvatustehtävässä, edistämään vuorovaikutusta, hyvinvointia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimintakykyä.

Lastenohjaajalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja ilmaisutaitoja. Lastenohjaajan työ vaatii käytännöllisyyttä sekä suunnittelu-, organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja. Ammatissa tarvitaan vastuullisuutta. Työssä on osattava tukea lasta hänen omassa kasvussaan ja lapsen oman persoonan kunnioittamista.

Lastenohjaajan ammatissa tarvitaan myös kykyä hyväksyä erilaisuutta. Oleellista lastenohjaajan työssä on aktiivinen ja myönteinen elämänasenne ja innostava, aktivoiva työskentelytapa. Lastenohjaajalta odotetaan myös kustannustietoisuutta ja kykyä nähdä toimintansa osana laajempaa kokonaisuutta.

Seurakunnan lapsityössä lastenohjaajilta odotetaan kristillisen kasvatuksen antamista lapsille, ohjaaja toimii kristillisenä lähikasvattajana. Toimiminen seurakunnan palveluksessa edellyttää kirkon jäsenyyttä. 

Lastenohjaajan työpaikka löytyy esimerkiksi kuntien, seurakuntien, järjestöjen tai sosiaalialan yritysten palveluksesta. Varhaiskasvatus alan ammattilaisille on kysyntää ympäri maata.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: tyomarkkinatori.fi, oph.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!