Näyttää 1-20 koulutusta 57 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
 • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 57 tuloksesta
1
2
3

Taloushallinto on keskeinen osa organisaatiota

Taloushallinto on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Sen eri osa-alueita ovat muun muassa yrityksen maksuliikenne, palkanmaksu, viranomaisasiointi, kirjanpito ja tilinpäätös. Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida yrityksen tai muun organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia laskelmia. Laskentatoimi jakautuu ulkoiseen, eli rahoittajan laskentatoimeen ja sisäiseen, eli johdon laskentatoimeen. Taloushallinto tuottaa johdolle tärkeää tietoa toiminnan ohjauksen ja suunnittelun tarpeisiin.

Taloushallinto ja laskentatoimi ovat aloja, joista voi valmistua  taloushallinnon esimiestehtäviin, esimerkiksi talouspäälliköksi tai tilintarkastajaksi. Rahoituksen asiantuntija hallitsee rahoitussuunnittelun, rahoitusmarkkinat ja tilinpäätösanalyysin. Hän voi työskennellä esimerkiksi pankissa, vakuutusyhtiössä tai teollisuusyrityksessä.

Taloushallinnon tarjoamiin palveluihin kuuluu muun muassa taloudellisten voimavarojen hallinnointia, taloussuunnittelua, taloudellisen tiedon tuottamista, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta, rahoitusta ja investointeja, asiantuntijatyötä ja asiakaspalvelua.

Taloushallinnon koulutukset

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon. Tutkintonimike on merkonomi. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa esimerkiksi töiden ohella. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös muun muassa taloushallinnon ja sihteerin ammattitutkinnot sekä taloushallinnon ja johtamisen erikoisammattitutkinnot.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi taloushallintoon tai talouteen ja rahoitukseen. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi taloushallintoon, rahoitukseen ja laskentatoimeen. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri.

KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto. Tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus.

Työelämä

Taloushallinnon tehtävissä työskennellään eri toimialojen yrityksissä sekä valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa ja järjestöissä. Taloushallintoala on vakaa työllistäjä, jonka työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon tärkeys yrityksen tai organisaation käytännön toiminnan kannalta sekä talouteen liittyvien asioiden lakisääteisyys.

Tilitoimistoissa on jatkuva tarve ammattitaitoisille, alan tutkinnon suorittaneille työntekijöille. Osaavista työntekijöistä, erityisesti kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista on pulaa. Työllisyystilanne kuitenkin vaihtelee alueellisesti. Eri toimialojen yritykset, julkinen sektori ja järjestöt rekrytoivat taloushallinnon tehtäviin tarpeen mukaan.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa taloushallintoalan työntekijöistä työskentelee tilitoimistoissa, koska yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ulkoistavat taloushallintonsa kustannussyistä sekä voidakseen keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa tai -tehtäväänsä. Taloushallinnon työtehtävät muuttuvat digitalisoinnin myötä yhä enemmän asiantuntijapalvelun, konsultoinnin ja liiketoiminnan strategioiden kehittämisen suuntaan.

Korkeakouluista valmistuneet ovat sijoittuneet pääasiassa taloushallinnon esimiestehtäviin, tilintarkastajiksi ja erilaisiin laskentatoimen asiantuntijatehtäviin. Rahoitukseen erikoistuneet henkilöt ovat sijoittuneet erityisesti pankkeihin, vakuutusyhtiöihin ja teollisuusyrityksiin. 

Taloushallintoon ja laskentatoimeen erikoistuneet kauppatieteiden maisterit sijoittuvat yleensä erilaisiin taloushallinnon asiantuntijatehtäviin. Tyypillisiä nimikkeitä ovat laskentaekonomi, talous-, laskenta- ja budjettipäällikkö, controller ja tilintarkastaja. Laskentatoimi antaa hyvän perustan myös yleisjohdollisiin tehtäviin.

Taloushallinnon ammattinimikkeitä ovat muun muassa.

 • Henkilöstö- ja taloussihteeri
 • Johtaja
 • Järjestöpäällikkö
 • Kirjanpitäjä
 • Laskenta-assistentti tai -päällikkö
 • Palkanlaskija
 • Tilintarkastaja
 • Talous- ja hallintojohtaja
 • Talousarviopäällikkö
 • Yritysanalyytikko

Taloushallintoalalla muutoksia tulevaisuudessa aiheuttavat mm. uusiutuva lainsäädäntö sekä tilitoimistojen kasvavat osaamis- ja ammattitaitovaatimukset. Alan vahvuuksia ja mahdollisuuksia ovat toiminnan jatkuvuus lakisääteisyyden vuoksi sekä kasvava merkitys asiakasyrityksille. Kansainvälistymisestä seuraa ulkomaisten asiakkaiden ja toimeksiantojen lisääntyminen.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Tyomarkkinatori.fi, tilintarkastajat.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!