🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittaneet voivat toimia aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina. Työpaikkoja löytyy muun muasssa ala- ja yläkouluista, päiväkodeista, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksista, vapaa-ajan toiminnasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi toimita myös eri-ikäisten

Lue lisää ammatista Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja tekee tärkeää kasvatus- ja ohjaustyötä usein lasten ja nuorten parissa. Työssä opastat oppilaita koulunkäynnissä sekä välitunneilla. Saatat olla mukana myös oppitunneilla opettajan apuna. Järjestät myös toimintaa oppilaille varsinaisen koulupäivän jälkeen esimerkiksi läksy- tai iltapäiväkerhoissa.

Eri asteen oppilaitokset, päiväkodit, kerhotoimintaa järjestävät tahot (esim. seurakunnat).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi valmistuu suorittamalla kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa ammatillisessa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella. Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Edellytyksenä tutkinnon suorittamiselle on, että on suorittanut ammatillisen perustutkinnon tai on hankkinut

Lue lisää ammatista Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 279 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 279 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset