Äidinkielen lehtorit opettavat oppilaille näiden äidinkieltä, joka voi olla suomi, ruotsi tai saame, ja kirjallisuutta sekä puheviestintää eri oppilaitoksissa. Ammatissa tarvitaan opetettavien aineiden hyvää hallintaa sekä opetustaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Äidinkielen lehtori opettaa joko suomea, ruotsia tai saamea riippuen opiskelijoiden äidinkielestä. Äidinkielen lehtorit opettavat myös kirjallisuutta ja puheviestintää/puheoppia.

Opettajan työn sisältöön vaikuttaa huomattavasti se, missä oppilaitoksessa hän työskentelee. Peruskoulujen ja lukioiden lisäksi äidinkielen opettajia toimii ammatillisissa

Lue lisää ammatista Äidinkielen lehtori

Peruskoulujen ja lukioiden lisäksi äidinkielen opettajia toimii ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistotasolla myös ulkomaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Yliopistossa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (filosofian maisteri) äidinkielessä, jonka jälkeen voi toimia äidinkielen lehtorina, kun tutkintoon sisällyttää opettajan pedagogiset opinnot. Pääaineena voi olla joko suomen, ruotsin tai saamen kieli tai kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede. 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Äidinkielen lehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 418 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Äidinkielen lehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 418 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset