Äidinkielen lehtorit opettavat oppilaille näiden äidinkieltä, joka voi olla suomi, ruotsi tai saame, ja kirjallisuutta sekä puheviestintää eri oppilaitoksissa. Ammatissa tarvitaan opetettavien aineiden hyvää hallintaa sekä opetustaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Äidinkielen lehtori opettaa joko suomea, ruotsia tai saamea riippuen opiskelijoiden äidinkielestä. Äidinkielen lehtorit opettavat myös kirjallisuutta ja puheviestintää/puheoppia.

Opettajan työn sisältöön vaikuttaa huomattavasti se, missä oppilaitoksessa hän työskentelee. Peruskoulujen ja lukioiden lisäksi äidinkielen opettajia toimii ammatillisissa

Lue lisää ammatista Äidinkielen lehtori

Peruskoulujen ja lukioiden lisäksi äidinkielen opettajia toimii ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistotasolla myös ulkomaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Äidinkielen lehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 418 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Äidinkielen lehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 418 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset