Äidinkielen opettajat opettavat oppilaille näiden äidinkieltä, joka voi olla suomi, ruotsi tai saame, ja kirjallisuutta sekä puheviestintää eri oppilaitoksissa. Ammatissa tarvitaan opetettavien aineiden hyvää hallintaa sekä opetustaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

 

 

Äidinkielen opettaja opettaa joko suomea, ruotsia tai saamea riippuen opiskelijoiden äidinkielestä. Äidinkielen opettajat opettavat myös kirjallisuutta ja puheviestintää/puheoppia.

Opettajan työn sisältöön vaikuttaa huomattavasti se, missä oppilaitoksessa hän työskentelee. Peruskoulujen ja lukioiden lisäksi äidinkielen opettajia toimii ammatillisissa

Lue lisää ammatista Äidinkielen opettaja

Peruskoulut. Lukiot. Ammatilliset oppilaitokset. Ammattikorkeakoulut. Yliopistot ja korkeakoulut.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset