Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori opettaa äidinkieltä ja/tai kirjallisuutta eri asteiden oppilaitoksissa, mutta yleisimmin kuitenkin joko yläkoulussa, lukioissa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin koulutus on yliopistotasoinen.  Tutkintoon on sisällytettävä myös opettajan pedagogiset opinnot.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori opettaa joko suomea, ruotsia tai saamea riippuen opiskelijoiden äidinkielestä. Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori opettaa myös kirjallisuutta ja puheviestintää/puheoppia.

Oppituntien pitäminen on keskeisin osa työtä. Työaika sisältää myös opetuksen suunnittelua, oppimateriaalien hankintaa ja muokkaamista sekä

Lue lisää ammatista Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori työskentelee tyypillisimmin peruskouluissa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa ja yliopistotasolla myös ulkomaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtoriksi voi opiskella suorittamalla luokanopettajan opinnot, jonka jälkeen suorittaa aineenopettajan pätevyyden äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Luokanopettajaksi voi opiskella useissa yliopistoissa Suomessa.

Äidinkielen lehtorin kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat hieman eri koulutusasteittain eli sen mukaan, minkälaisessa

Lue lisää ammatista Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
4 171 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
4 153 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
4 340 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 4 171 EUR
  • 4 153 EUR
  • 4 340 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset