Ahtaaja työskentelee satamassa purkaen ja lastaten laivoja ja proomuja kuormauskoneiden ja nostureiden avulla. Tehtäviin voi kuulua myös seurantakirjanpitoa ja asiakaspalvelua. Ammatissa tarvitaan muun muassa vastuullisuutta, huolellisuutta, valppautta ja ryhmätyötaitoja.

Ahtaaja purkaa ja lastaa satamassa laivoja ja proomuja. Tavaroiden kuten esimerkiksi konttien ja paperirullien siirtely laivasta varastoon ja sieltä eteenpäin sekä aluksen lastaaminen tehdään koneellisesti trukeilla ja nostureilla.

Työvälineinä käytetään raskaita ja suurikokoisia kuormauskoneita, kuten lukkeja, vastapainotrukkeja, konttikurottajia ja

Lue lisää ammatista Ahtaaja

Satamat. Satamaoperaattorit.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset