Alusliikennepalvelussa työskentelevä alusliikenneohjaaja seuraa rannikkoalueiden alusliikennettä, ylläpitää reaaliaikaista liikennetilannekuvaa sekä välittää aluksille tietoa liikennöintiin vaikuttavista tekijöistä. Alusliikenneohjaaja työskentelee VTS-keskuksessa. Työ edellyttää rutiinin sietokykyä, nopeaa reagointikykyä yllättävissä tilanteissa sekä

Lue lisää ammatista Alusliikenneohjaaja

Alusliikenneohjaaja työskentelee VTS-keskuksessa, joka on alusliikennepalvelu. Hänen tehtävänään on seurata ja valvoa vastuualueensa alusliikennettä. VTS-keskusten valvonta-alueet kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylän.

Alusliikenneohjaaja ylläpitää reaaliaikaista liikennetilannekuvaa tutkajärjestelmien, alusten

Lue lisää ammatista Alusliikenneohjaaja

Suomessa on kolme alusliikenteen ohjauskeskusta. Länsi-Suomen meriliikennekeskus sijaitsee Turussa, Suomenlahden meriliikennekeskus sijaitsee Helsingissä ja Saimaa VTS Lappeenrannassa.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset