🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Ammattisukeltajat työskentelevät pääasiassa monipuolisissa vedenalaisissa rakennustöissä, joihin kuuluu esimerkiksi pohjarakennustöitä, putkien asennuksia ja teräsrakentamista. Ammatti on fyysisesti ja henkisesti vaativa ja edellyttää suunnitelmallisuutta, huolellisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työpaikkoja on sukelluspalveluja tarjoavissa

Lue lisää ammatista Ammattisukeltaja

Ammattisukeltaja työskentelee useimmiten erilaisissa maa- ja vesirakennusalan töissä. Sukellustyöt voivat liittyä infrarakentamisen tai teollisuuden hankkeisiin, voimalaitosten rakentamiseen tai järvi- ja meriliikenteeseen.

Ammattisukeltajan työtehtäviä ovat pohjarakennustyöt, muottityöt, betonointi- ja raudoitustyöt, elementtien ja kasuunien (esimerkiksi

Lue lisää ammatista Ammattisukeltaja

Sukelluspalveluja tarjoavat yritykset. Puolustusvoimat. Pelastuslaitokset. Rajavartiolaitos.

Toisella asteella voidaan suorittaa ammattisukeltajan ammattitutkinto.

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkintoon valmentavaa koulutusta järjestetään toisella asteella ammatillisissa aikuisoppilaitoksissa.

Myös oppisopimuskoulutusta järjestetään.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset