Palkka ja tietoa ammatista Hinausautonkuljettaja

Hinausautonkuljettajan työnä on hinata ja siirtää erilaisia ajoneuvoja sekä antaa tarvittaessa pienimuotoista teknistä apua esimerkiksi ajoneuvon käynnistämiseksi. Hinauskaluston ja -menetelmien hallinnan lisäksi työssä tarvitaan teknistä osaamista ja asiakaspalvelutaitoja. Huolellisuus ja työturvallisuuden huomioiminen on työssä tärkeää, sillä

Lue lisää ammatista Hinausautonkuljettaja

Hinausautonkuljettaja soitetaan paikalle yleensä, kun ajoneuvon matka katkeaa jonkin teknisen ongelman vuoksi. Hinausautoa tarvitaan myös onnettomuuksien takia sekä silloin, kun ajoneuvo on siirrettävä paikasta toiseen, esimerkiksi poistettava parkkihallista tai pysäköintialueelta.

Asiakas soittaa hinauspalveluun, joka saa näin tietoonsa hinauspaikan,

Lue lisää ammatista Hinausautonkuljettaja

Hinauspalveluja tarjoavat yritykset.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset