🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Kirjansitoja

Samankaltaiset ammatit: Art Director Aseseppä Graafikko

Kirjansitoja sitoo käsityönä kirjan tai muun painotuotteen sekä tekee kannen ja toteuttaa ulkoasun. Tehtäviin kuuluu myös kirjojen korjausta sekä arvokirjojen ja vanhojen kirjojen entisöintiä. Kirjansitojia työskentelee pääasiassa kirjansitomoissa, monet yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan kirjansidonnan menetelmien hallinnan lisäksi sorminäppäryyttä,

Lue lisää ammatista Kirjansitoja

Kirjansitoja valmistaa kirjan käsityönä sekä tekee sille kestävän ja näyttävän ulkoasun. Käsinsidonta on vanhaa arvostettua käsityötaitoa, jota tarvitaan edelleen arvokirjojen, yksittäiskappaleiden ja piensarjojen sidonnassa.

Kirjansidonnassa kirja kootaan painetuista ja taitetuista arkeista tai yksittäisistä lehdistä. Kirjan arkit nidotaan toisiinsa tai

Lue lisää ammatista Kirjansitoja

Kirjansitomot. Sitomot. Kirjastot.

 

Alalla voi suorittaa näyttötutkintoina kirjansitojan ammattitutkinnon sekä kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinnon.

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa järjestetään ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamiseen valmistavaa koulutusta.

Kirjansitojan ammattiin voi valmistua myös oppisopimuksella.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset