🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Painopinnanvalmistaja

Samankaltaiset ammatit: Art Director Aseseppä Graafikko

Painopinnanvalmistaja tekee painamista edeltävät työvaiheet kirjapainossa tai painotalossa. Painopinnanvalmistaja voi työskennellä myös esimerkiksi toimituksessa, mainostoimistossa tai yrityksen markkinointiosastolla. Työt painottuvat tietokoneella tehtävään taittoon, kuvankäsittelyyn ja painopinnan valmistukseen. Ammatti edellyttää mm. painotyön ja

Lue lisää ammatista Painopinnanvalmistaja

Painopinnanvalmistaja on painoviestinnän ammattilainen, joka tekee tarvittavat työvaiheet ennen painamista. Nykyään yksi ammattilainen hoitaa useat painopinnanvalmistuksen työvaiheet tietokoneellaan. Työ painottuu työasemataittoon ja kuvankäsittelyyn tai tietokoneavusteisen painopinnan valmistuksen tuotantotehtäviin.

Työasemataittoon kuuluu mm. tekstin,

Lue lisää ammatista Painopinnanvalmistaja

Kirjapainot. Painotalot. Toimitukset. Kirjankustantamot. Mainostoimistot. Yritysten markkinointiviestintäosastot. Uusmediayritykset.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa painoviestinnän perustutkinnon. Koulutuksessa voi suuntautua painotekniikkaan tai ulkoasun toteutukseen. Tutkintonimike on painotuotantoassistentti.

Painoviestinnän perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua

Lue lisää ammatista Painopinnanvalmistaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset