Piirtäjät työskentelevät monipuolisissa kuvallisen viestinnän tehtävissä median palveluksessa. Piirtäjät toimivat usein yrittäjinä tai freelanceina. Luova työ vaatii visuaalista silmää, kädentaitoja ja idearikkautta.

Piirtäjät työskentelevät kuvallisen viestinnän tehtävissä eri medioiden palveluksessa. He voivat esimerkiksi kuvittaa kirjoja, valmistaa piirroselokuvia tai tehdä tekstaustyötä.

Tehtäväkentän laaja-alaisuus antaa piirtäjälle mahdollisuuden sijoittua sellaisiin työtehtäviin, jotka vastaavat hänen henkilökohtaisia kykyjään ja taipumuksiaan.

Koulutuksen saaneet

Lue lisää ammatista Piirtäjä

Piirtäjät toimivat usein itsenäisinä yrittäjinä, jolloin he ottavat vastaan toimeksiantoja mm. lehdiltä. Piirtäjiä työskentelee myös yritysten, esimerkiksi mainostoimistojen palveluksessa.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset