Valaja työskentelee valimossa, jossa valmistetaan erilaisia metallisia kappaleita valamalla. Työtehtäviin kuuluu valumuottien valmistus, metallin sulattaminen ja valujen jälkikäsittely. Ammatissa tarvitaan valuprosessin ja materiaalien tuntemusta, huolellisuutta, yhteistyötaitoja ja hyvää kuntoa.

 

 

Valaja työskentelee valimossa, jossa hän valmistaa valukappaleita, esimerkiksi koneen osia, työkaluja tai muita esineitä. Valamalla valmistetaan myös esineiden aihioita, jotka työstetään valmiiksi muilla menetelmillä. Valamisen etuja ovat nopeus, kustannustehokkuus ja mahdollisuus valmistaa monenmuotoisia ja -kokoisia esineitä. Valamisessa voidaan käyttää

Lue lisää ammatista Valaja

 

Metalleja jalostavan teollisuuden tuotantolaitokset: valimot.

 

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kone- ja metallialan perustutkinnon, jossa voi suuntautua valimotekniikkaan. Tutkintonimike on valaja / valumallinvalmistaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös valajan

Lue lisää ammatista Valaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset