🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Politiikka ja viestintä

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Politiikka ja viestintä

Oletko kiinnostunut politiikan, vallan ja organisaatioiden kysymyksistä? Kiinnostavatko sinua maailman kriisit ja konfliktit? Pohditko mediajulkisuuden ja viestinnän roolia yhteiskunnassa?  

Helsingin yliopiston valtio-opin ja viestinnän tieteenalat ovat maailman kärkeen kuuluvia tutkimus- ja opetusyksikköjä. Politiikan ja viestinnän yhteinen kandiohjelma luo akateemisen identiteetin, joka on kansainvälisestikin ainutlaatuinen. 

Kandiohjelmassa voit hankkia perustiedot politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan ja viestinnän tutkimuksesta. Politiikan ja organisaatioiden tutkimus tarkastelee valtaa ja sen jakautumista ja vaikutuksia yksilöiden, ryhmien, instituutioiden ja rakenteiden tasolla eri yhteiskunnissa sekä Euroopan unionissa Maailmanpolitiikan tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat kansainvälisen tai maailmanlaajuisen politiikan lisäksi myös sellaiset yhteiskunnalliset tilat ja suhteet, jotka ylittävät perinteisten poliittisten yhteisöjen rajat Viestinnän tieteenalalla tutkitaan viestinnän moninaisia ilmiöitä osana yhteiskuntaa, kansallisia ja globaaleja yhteisöjä ja yksilöiden välisiä sosiaalisia verkostoja. 

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opit 

 1. tuntemaan politiikan ja organisaatioiden, viestinnän sekä kansainvälisten suhteiden tutkimuksen pääsuuntauksia ja niiden kritiikkiä  
 2. soveltamaan näiden alojen tutkimustietoa luovasti ja laaja-alaisesti yhteiskunnallisessa toiminnassa, mediassa sekä työelämän organisaatioissa  
 3. tieteellisen tutkimuksen perusvalmiudet ja tutkimusmenetelmien perusteet  
 4. ratkaisemaan itsenäisesti tutkimukseen ja tiedon hankintaan liittyviä ongelmia  
 5. tunnistamaan ja arvioimaan kriittisesti eri arvolähtökohtia ja taustaoletuksia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja työelämässä  
 6. arvostamaan tieteellisen tiedon merkitystä työelämässä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kehittymään oman alasi asiantuntijana  
 7. hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ja kehität kykyäsi työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä  
 8. perusvalmiudet toimia tulevaisuudessa oman alasi asiantuntijatehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, joissa korostuu muutos, poliittisuus, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus.  

Kandiohjelma antaa perusvalmiudet ymmärtää vallankäytön ja julkisuuden yhteyksiä kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa, mediassa sekä erityyppisissä organisaatioissa. Ohjelman opintojaksoilla tutustut politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan sekä viestinnän tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja ongelmiin. Perehdyt myös tieteelliseen ajatteluun ja kehität vahvat menetelmälliset perusvalmiudet itsenäisen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimustiedon pätevyyden arvioimiseen.  

Kiinnitämme erityistä huomiota kriittisen ajattelun ja ilmaisun kehittämiseen sekä opiskelijoiden kasvuun itsenäisiksi ja eettisiksi toimijoiksi. Politiikka ja viestintä ovat myös keskustelua ja kamppailuja siitä, mitä pitäisi tehdä ja mikä on oikein ja väärin, sekä arviointia erilaisten toimintatapojen mahdollisista seurauksista.

Uramahdollisuudet

Kandidaattiopinnot luovat niitä perusvalmiuksia asiantuntijauralle, joiden hiomista voit jatkaa maisteriohjelmassa. Alumnimme toimivat moninaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä esimerkiksi politiikassa, yksityisen tai julkisen sektorin hallinto- tai viestintätehtävissä, kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja organisaatioissa (esimerkiksi YK, Euroopan unioni) ja media-alalla. Ohjelmamme tieteenaloilta valmistuneet ovat löytäneet menestyksekkäästi työpaikkoja Suomesta ja ulkomailta. Koulutusohjelmamme antaa taitoja, joita arvostetaan työelämässä.

Pätevyys

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden laajaan valikoimaan eri tehtäviä, joihin vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto (ks. yllä uramahdollisuudet).  Näitä tehtäviä on julkisella sektorilla, yrityksissä ja järjestöissä. Kussakin tehtävässä voidaan vaatia tutkinnon ohella erikseen määriteltyjä valmiuksia. Tutkinto antaa myös valmiuksia erilaisiin yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin. Tutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden myös yhteiskuntaopin aineenopettajan pätevyyteen.  

Yhteiskuntaopin aineenopettajan koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden voit saada suorittamalla VTM-tutkinnon ko. opintosuunnassa määritellyillä opinnoilla. Politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa yhteiskuntaopin aineenopettajan opintosuunta on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat VTK-tutkinnon politiikan ja organisaatioiden opintosuunnassa, ja jotka ovat kandiopintojen aikana saaneet oikeuden opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu