Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteisöpedagogi (AMK) | monimuotototeutus

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1–2,5 vuotta
Monimuotokoulutus
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Helsinki, Ylivieska
Alkavat koulutukset
Helsinki Viimeinen hakuaika
Syksyllä 
Yhteishaku
Ylivieska
Syksyllä 
Yhteishaku

Yhteisöpedagogi (AMK) | monimuotototeutus

Yhteiskunnan moninaisuuden ja yksikön kehityksen osaajaksi

Yhteisöpedagogitutkinnosta valmistuu arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuorisotyön ja järjestötyön erilaisille kentille sekä yhä moninaisempiin ammatillisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnan eri sektoreilla. Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Hän on aktiivinen, vastuullinen ja yhteisöllinen toimija, joka kehittää toimintaympäristöissään myös erilaisia verkostoitumisen muotoja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia. Yhteisöpedagogi tietää yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet erityisesti nuorten parissa tehtävässä työssä. 

Opinnot aktiivisessa vuoropuhelussa työelämän kanssa

Yhteisöpedagogikoulutuksessa korostuu entistä enemmän työelämän tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen, joka näkyy yhteisöpedagogin yhä laajenevissa monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä osaamisen kysynnässä. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu opiskelijan alkuvaiheen opinnoista lähtien, jossa vuoropuhelu työelämän kanssa rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta erilaisiksi harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi.   

Yhteisöpedagogi AMK -opinnot ovat suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää toimintamalleja yhteisöpedagogin ammatillisissa toimintaympäristöissä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Opinnoissa hyödynnetään Humakin ja Centrian yhteistyötä

Yhteisöpedagogi-tutkinnon (210 op) laajuudesta noin 60-80 op suoritetaan Centria-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyössä tarjoamina opintojaksoina.

Yhteistyössä suoritettavat opinnot liittyvät

  • yleisiin/perusopintoihin,
  • yhteisöpedagogin ammatillisiin opintoihin ja
  • vapaasti valittaviin opintoihin.

Humakissa opiskelevat tekevät tutkinnon järjestö- ja nuorisotyön profiilin mukaisesti. Centriassa opiskelevat tekevät tutkinnon kirkon nuorisotyö profiilin mukaisesti.

Opintopistemäärä ja opintosisällöt, joita opiskelijan tutkintoon vaaditaan, määräytyy AHOT-prosessin perusteella. Tässä prosessissa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi soveltuva työkokemus ja koulutukseen soveltuvat aikaisemmat opinnot sekä muulla tavalla hankittu osaaminen. Opintoaika määräytyy suoritettavaksi jäävien opintopisteiden perusteella. 

Oppimisympäristöt ja lähiopetuspäivät

Opintojen oppimisympäristöjä ovat digitaaliset Humakin verkkoympäristöt, alueellinen lähivalmennus, yksilöllinen oppiminen, yhteisölliset oppimisympäristöt ja oppiminen alan työelämässä. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan myös Humakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa.

Alueellisia lähivalmennustapaamisia on kolme kertaa vuodessa. Ylivieskan ryhmän ensimmäisen lukuvuoden lähiopetuspäivät ovat 2.-4.9.2019, 13.-14.1.2020 ja 18.-19.5.2020.

Helsingin ryhmän ensimmäisen lukuvuoden lähiopetuspäivät ovat 3.-6.9.2019, 27.-29.11.2019 ja 12.-15.5.2020.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteisöpedagogi (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humakilla on valtakunnallinen vastuu toimialojensa ammattilaisten kouluttamisesta koko Suomeen sekä kehittää toimialojaan kumppanuudella alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Humak toimii valtakunnallisesti. Humakissa on neljä alueyksikköä – pääkaupunkiseutu (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi), Turku, Jyväskylä ja Kuopio. Niissä voit opiskella seuraavia tutkintoja (suluissa): Pääkaupunkiseutu,...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki


Arvioinnit

Yhteisöpedagogi (AMK) | monimuotototeutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.