Sivuston käyttötapa: Mobiili

Elokuva-alan koulutus

Elokuva-alalla työskennellään monilla eri tehtäväalueilla, joten alalle soveltuva koulutuskin vaihtelee. Elokuva-alan toiminta voidaan jaotella elokuvatuotantoon, elokuvien markkinointiin ja levitykseen sekä esitystoimintaan. Elokuva-alan työtehtävät vaihtelevat taiteellisesta luomisesta tekniseen toteutukseen ja erilaisiin kaupallisiin tehtäviin.

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä elokuva-alan koulutuksia. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-30 yhteensä 30 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Media-alan koulutus | elokuva | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulun media-alan koulutuksessa voit opiskella elokuvan erikoistumisalalla. Elokuvan koulutus antaa alan työmarkkinoilla tarvittavat vankat perustaidot ja -tiedot. Voit syventyä...
Elokuvataiteen maisteriohjelma | Dokumentaarinen elokuva
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia, jotka luovat alan tulevaisuutta.  Maisteriopinnoissa opiskelijat syventävät näkemystään...
Elokuva- ja tv-linja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Elokuva- ja tv-linja on osa Voionmaan Elokuvakoulua. Linjalla voi perehtyä elokuva- ja tv-työn osa-alueisiin ja ammattikuviin. Elokuva- ja tv-linjan antaa...
Elokuva- ja tv-lavastus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia lavastussuunnittelijan tehtävissä elokuva- ja tv-alalla. Lavastussuunnittelija vastaa tuotannon ennakkosuunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä visuaalisista,...
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen opintojen päämääränänä on valmistaa käsikirjoittajia, jotka hallitsevat elokuva- ja tv käsikirjoittamisen teorian, taidon ja tarkoituksen. Valmistuneiden opiskelijoiden...
Dokumentaarinen elokuva
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Dokumentaarisen elokuvan kandidaatin opintojen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia. Opiskelijat oppivat hallitsemaan ohjaajan roolissa dokumentaarisen elokuvan eri työvaiheet....
Elokuva- ja TV-ilmaisun opintolinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Elokuva- ja tv-ilmaisun linjalla perehdyt monipuolisesti elokuvalliseen ajatteluun, ammatilliseen tuotantokulttuuriin sekä elokuva- ja tv-ilmaisun osa-alueisiin: elokuva- ja tv-tuotantoon, kuvaukseen ja...
Elokuva- ja tv-tuotanto
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuva- ja tv-tuotannon opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle kattavat perustiedot tuottajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa luova tuottaja, joka...
Lavastustaiteen maisteriohjelma | Elokuva- ja tv-lavastus
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on syventää...
Elokuvalinja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Laajasalon opiston elokuvalinjalla opiskellaan elokuvakerronnan perusteet ideoinnista ja käsikirjoittamisesta jälkituotantoon saakka. Opettajina toimivat alan ammattilaiset. Opiskelija löytää omat vahvuutensa elokuva-alan laajasta...
Elokuvalinja
Lahden kansanopisto
         
(2)
Kansanopistot
Lahti
Koulutuksessa opiskelijalle tarjotaan teoreettiset ja käytännölliset valmiudet luoda ja lukea elokuvaa. Käytännön harjoitukset tutustuttavat elokuvan tekemisen osa-alueisiin ja auttavat hahmottamaan...
Elokuvataiteen maisteriohjelma | Elokuvaus
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv-...
Elokuvaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvauksen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu elokuvaajia, joilla on persoonallinen näkemys ja jotka ovat oman ammattinimikkeensä johtavia osaajia. Opinnoissa opiskelija oppii hallitsemaan ammattialueen...
Elokuvaleikkaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvaleikkauksen suuntautumisvaihdossa opiskelevista koulutetaan jälkituotannon toteuttamiseen ja suunnitteluun kykeneviä ammattilaisia ja ajattelijoita, jotka erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. Opiskelussa...
Dokumenttilinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Dokumenttilinjan elokuva- ja tv-ilmaisun perusopetus on yhteinen elokuvakoulun muun opetuksen kanssa. Dokumenttilinjan tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet dokumentaarisen elokuva- ja...
Elokuvaohjaus
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvissa ja tv-produktioissa. Elokuvaohjauksen pääaine tukee opiskelijan persoonallisen elokuvallisen...
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun opintojen tavoitteena on kouluttaa äänisuunnittelijoita ja äänittäjiä toimimaan lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri osa-alueilla. Opiskelija oppii hallitsemaan...
Elokuvataiteen maisteriohjelma | Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine kouluttaa opiskelijoita taiteilijoiksi ja ammattilaisiksi toimimaan äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä kaikilla elokuvan ja televisiotuotannon alueilla....
Elokuvataiteen maisteriohjelma | Elokuvaleikkaus
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvataiteen maisteriopintojen tavoitteena on, että opiskelija löytää oman työskentelytapansa ja pystyy suunnittelemaan ajankäyttönsä tarkoituksenmukaisesti leikkausprosessin aikana isoissa tuotannoissa. Elokuvaleikkauksen opinnoissa...
Bachelor's Programme in Crossmedia in Film and Television
Tallinnan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tallinna
Crossmedia in Film and Television   -kandidaattiohjelmassa  yhdistyvät audiovisuaalisen tuotannon erilaiset sovellusalustat, luovan liiketoiminnan kehittäminen sekä interaktiivisen median sovellukset.  ...
Elokuvataiteen maisteriohjelma | Elokuvaohjaus
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista...
Käsikirjoittamisen ja dramaturgian opintolinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Käsikirjoittamisen ja dramaturgian linjalla perehdyt erilaisiin luovan kirjoittamisen muotoihin, elokuva- ja teatteridramaturgiaan ja ammatilliseen tuotantokulttuuriin. Saat välineitä lähtökohdistasi riippuen kirjoittamisharrastuksen aloittamiseen...
Master's Programme in Documentary Film
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Opintojen aikana opiskelijat oppivat käsikirjoittamaan, ohjaamaan ja tuottamaan eri genrejen dokumenttielokuvia. He oppivat perusteet dokumenttielokuvien kielistä ja kertomuksista. Tallinnan yliopistossa...
Master's Programme in Film and Television | Documentary Film
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
The goal of the Master’s Programme in Film and Television, major in Documentary Film is to train visionary documentary film...
Master's Programme in Film and Television | Cinematography
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
In Master’s Programme in Film and Television, major in Cinematography, the student deepens his/her vocational competence to achieve a greater...
Master's Programme in Film and Television | Film Sound Design
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Master’s Programme in Film and Television, major in Film Sound Design train artists and professionals to work as sound designers...
Näyttelijälinja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Voionmaan koulutuskeskuksen näyttelijäkoulutuksen tarkoituksena on käynnistää oppilaassa prosessi, joka johtaa jatko-opintojen tai harjoittelupaikan kautta näyttelijän ammattiin. Opiskelu vaatii oppilaalta kykyä...
Master's Programme in Film and Television | Film Directing
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Master’s programme in Film and Television, major in Film Directing strengthen the student director’s idea generation skills, idea development, storybuilding...
Master's Programme in Film and Television | Film Editing
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
The Major in Film Editing, part of the Master’s Programme in Film and Television, is a continuation of the bachelor’s...
Videoproduktion
Borgå folkakademi
Kansanopistot
Porvoo
Vill du nå ut med visuellt tilltalande material? Framställa bättre videoklipp för YouTube, eller ett mer omfattande filmprojekt? Vill du...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-30 yhteensä 30 tulosta
 

Elokuva-alalla työskennellään monilla eri tehtäväalueilla

Elokuvat ovat keskeinen osa kulttuuria, ja niiden katsominen suosittua ajanvietettä. Elokuvat vaihtelevat pitkistä elokuvista dokumentteihin ja animaatioon. Elokuva-alan toiminta voidaan jaotella elokuvatuotantoon, elokuvien markkinointiin ja levitykseen sekä esitystoimintaan. Elokuva-alan työtehtävät vaihtelevat taiteellisesta luomisesta tekniseen toteutukseen ja erilaisiin kaupallisiin tehtäviin.

Elokuva-alan koulutus

Elokuva-alalla työskennellään monilla eri tehtäväalueilla, joten alalle soveltuva koulutuskin vaihtelee.

Yliopistossa voi opiskella elokuvataidetta. Opinnoissa voi suuntautua ohjaukseen, kuvaukseen, käsikirjoitukseen, leikkaukseen, tuotantoon, äänitykseen ja äänisuunnitteluun sekä dokumentaariseen elokuvaan. Lisäksi yliopistossa on mahdollista opiskella myös lavastustaidetta. Opinnoissa voi suuntautua elokuva- ja televisiolavastukseen, näyttämölavastukseen ja pukusuunnitteluun. 

Teatteri- ja tanssialalla voi opiskella ohjausta, näyttelijäntyötä ja teatterityötä, dramaturgiaa sekä valo- ja äänisuunnittelua. Yliopistossa voit opiskella myös audiovisuaalista mediakulttuuria.

Yliopistokoulutuksessa alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri.

Ammattikorkeakouluissa voi elokuvaa ja televisiota opiskellen suuntautua tuottamiseen, käsikirjoittamiseen, kuvaukseen, leikkaukseen ja äänisuunnitteluun sekä teatterin ja tapahtumien ääni- ja valosuunnitteluun. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös esittävää taidetta. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK).

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Tutkintonimike on media-assistentti. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi esitystekniikkaan, videoilmaisuun ja äänituotantoon. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto sekä audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto.

Myös oppisopimuskoulutus ja kansanopistolinjat tarjoavat mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Elokuva-alan ammattilainen työelämässä

Elokuva-alan ammattilainen työskentelee useimmiten elokuvatuotantoyhtiöissä,  videotuotantoyhtiöissä tai animaatiotuotantoyhtiöissä. Alan yritykset ovat tyypillisesti pieniä.

Elokuva-alalla yleistä on toimiminen freelancena, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai alihankkijana. Kilpailu alan työtilaisuuksista on kovaa, eikä kaikille alalle kouluttautuneille riitä töitä.

Elokuva-alan ammattinimikkeitä: Elokuvatuottaja. Tuottaja. Tuotantopäällikkö. Elokuva-ohjaaja. Ohjaaja. Apulaisohjaaja. Käsikirjoittaja. Elokuvaaja. Kuvaaja. Kameramies. Näyttelijä. Lavastaja. Lavastajan assistentti. Pukusuunnittelija. Puvustonhoitaja. Päämaskeeraaja. Maskeeraussuunnittelija. Maskeeraaja. Maskeeraajan assistentti. Rekvisitööri. Roolittaja. Kuvauspäällikkö. Kuvatarkkailija. Valaistusmestari. Valaisija. Valomies. Pää-äänittäjä. Kakkosäänittäjä. Kenttä-äänittäjä. Äänisuunnittelija. Äänitarkkailija. Äänittäjä. Ääniassistentti. Elokuvaleikkaaja. Leikkaaja. Kuvaussihteeri.Tv-, elokuva- ja videokääntäjä. Avustaja.

Palaa sivun alkuun

Lähteet:  Ammattinetti.fi