Agrologit työskentelevät maaseutuelinkeinojen parissa neuvonnan, kehittämisen ja hallinnon tehtävissä. Työhön voi kuulua myös kouluttamista ja markkinointia. Työpaikkoja on mm. maatalouden neuvontajärjestöissä, kuntien maaseutuhallinnossa ja kaupan alalla. Monet agrologit toimivat yrittäjinä omilla maatiloillaan. Ammatissa tarvitaan kasvi-, kotieläin- ja

Lue lisää ammatista Agrologi

Agrologi on maaseudun asiantuntija, jonka työ liittyy maaseutuelinkeinoihin sekä maaseudun kehittämiseen. Agrologi työskentelee tyypillisesti neuvonta-, hallinto- ja kehitystehtävissä, mutta työnä voi olla myös kouluttaminen, markkinointi, tutkimus, tuotekehitys tai toiminnan johtaminen.

Agrologin tehtävänimike voi olla esimerkiksi neuvonta-agrologi,

Lue lisää ammatista Agrologi

Maatalousyrittäjänä omalla tilalla. Yrittäjänä maatalouteen liittyvällä alalla. Maatalouden neuvontajärjestöt. ProAgria. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Kuntien ja kuntayhtymien maaseututoimi (maaseutuhallinto). Maatalouteen liittyvät kunnalliset liikelaitokset. Maatalouskauppa. Kaupan ala. Rehuteollisuus. Lannoiteteollisuus.

Lue lisää ammatista Agrologi

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon agrologi (AMK).* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset