Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Biotekniikan insinöörit työskentelevät tuotanto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kokeiden järjestäminen, laadunvalvonta ja hallinnolliset tehtävät. Työpaikkoja on mm. teollisuudessa, biotekniikan yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Ammatissa tarvitaan mm. luonnontieteiden tuntemusta, tutkimus- ja tuotantomenetelmien

Lue lisää ammatista Biotekniikan insinööri

Biotekniikan insinöörit työskentelevät monipuolisissa tuotanto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä. Biotekniikan sovelluksilla pyritään mm. kasvattamaan viljelykasvien satomääriä, kehittämään uusia lääkkeitä ja puhdistamaan ympäristöä.

Tuotekehittelyssä insinöörin tehtäviin kuuluu laboratorio- ym. kokeiden suunnittelu yhdessä asiakasyritysten kanssa sekä

Lue lisää ammatista Biotekniikan insinööri

Lääketeollisuus. Elintarviketeollisuus. Kemianteollisuus. Biotekniikan yritykset. Laitevalmistajat. Tutkimuslaitokset. Valtio. Kunnat. Yliopistot. Oppilaitokset.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella biotekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Biotekniikka voi opiskella yliopistoissa useissa eri tiedekunnissa.

Bio- ja ympäristötieteissä ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Maatalous- ja metsätieteissä sekä elintarvike- ja ravitsemustieteissä ylempi

Lue lisää ammatista Biotekniikan insinööri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset