🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Palkka ja tietoa ammatista Biotekniikan insinööri

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Biotekniikan insinöörit työskentelevät tuotanto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kokeiden järjestäminen, laadunvalvonta ja hallinnolliset tehtävät. Työpaikkoja on mm. teollisuudessa, biotekniikan yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Ammatissa tarvitaan mm. luonnontieteiden tuntemusta, tutkimus- ja tuotantomenetelmien

Lue lisää ammatista Biotekniikan insinööri

Biotekniikan insinöörit työskentelevät monipuolisissa tuotanto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä. Biotekniikan sovelluksilla pyritään mm. kasvattamaan viljelykasvien satomääriä, kehittämään uusia lääkkeitä ja puhdistamaan ympäristöä.

Tuotekehittelyssä insinöörin tehtäviin kuuluu laboratorio- ym. kokeiden suunnittelu yhdessä asiakasyritysten kanssa sekä

Lue lisää ammatista Biotekniikan insinööri

Lääketeollisuus. Elintarviketeollisuus. Kemianteollisuus. Biotekniikan yritykset. Laitevalmistajat. Tutkimuslaitokset. Valtio. Kunnat. Yliopistot. Oppilaitokset.

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella biotekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Biotekniikka voi opiskella yliopistoissa useissa eri tiedekunnissa.

Bio- ja ympäristötieteissä ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Maatalous- ja metsätieteissä sekä elintarvike- ja ravitsemustieteissä ylempi

Lue lisää ammatista Biotekniikan insinööri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset