🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee ammatillisten aineiden ja yleissivistävien aineiden opettajia. Työpaikkana voi olla ammatillinen oppilaitos tai ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Opettajilta vaaditaan oman ammattialansa ja opetusaineen hyvää tuntemusta sekä vuorovaikutus- ja opetustaitoja.

Opettajien työtehtäviin kuuluu lähiopetuksen antaminen eli oppituntien pitäminen. Opettajat myös suunnittelevat opetuksensa sisällön, valmistelevat oppitunteja ja hankkivat oppimateriaaleja ennen oppituntien pitämistä. Lisäksi he laativat ja korjaavat kokeita ja muita tehtäviä sekä tarkastavat ja arvioivat opinnäytetöitä.

Työhön voi kuulua myös etäopetusta

Lue lisää ammatista Ammatillisen oppilaitoksen opettaja

Ammatilliset oppilaitokset. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.

Muut oppilaitokset, joilla on ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen järjestämislupa.

Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden opettajilta vaaditaan opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus. Koulutuksena on yliopistossa suoritettava opetettavaan aineeseen liittyvä ylempi korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Ammatillisten aineiden opettajalla tulee pääsääntöisesti olla oman alansa ylempi korkeakoulu- tai

Lue lisää ammatista Ammatillisen oppilaitoksen opettaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset