🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Ammatillisten opintojen lehtori on käynyt ammatillisen opettajankoulutuksen. Ammatillisten opintojen lehtori työskentelee ammatillisessa oppilaitoksessa opettaen ammatillisia aineita.

Ammatillisten opintojen lehtorin työtehtäviin kuuluu lähiopetuksen antaminen eli oppituntien pitäminen. Opettajat myös suunnittelevat opetuksensa sisällön, valmistelevat oppitunteja ja hankkivat oppimateriaaleja ennen oppituntien pitämistä. Lisäksi he laativat ja korjaavat kokeita ja muita tehtäviä sekä tarkastavat ja arvioivat opinnäytetöitä.

Työhön voi

Lue lisää ammatista Ammatillisten opintojen lehtori

Ammatillisten opintojen lehtori työskentelee ammatillisessa oppilaitoksessa.

Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden opettajilta vaaditaan opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus. Koulutuksena on suoritettava opetettavaan aineeseen liittyvä ylempi korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Ammatillisten aineiden opettajalla tulee pääsääntöisesti olla oman alansa ylempi korkeakoulu- tai AMK-tutkinto sekä

Lue lisää ammatista Ammatillisten opintojen lehtori
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Ammatillisten opintojen lehtori tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 785 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Ammatillisten opintojen lehtori

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 785 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset