Palkka ja tietoa ammatista Automaatioasentaja

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Automaatioasentajat työskentelevät prosessitekniikkaa ja kappaletavara-automaatiota käyttävässä teollisuudessa. Tehtäviin kuuluu erilaisten laitteiden ja järjestelmien asentamista, käyttöönottoa ja kunnossapitoa. Työpaikkoja on myös prosessi- ja automaatiotekniikan laitteita valmistavissa yrityksissä, kiinteistöautomaatioon erikoistuneissa yrityksissä ja

Lue lisää ammatista Automaatioasentaja

Automaatioasentajat asentavat ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteita sekä -järjestelmiä, joita käytetään prosessiteollisuudessa sekä kappaletavaroiden valmistuksessa. Automaatio poistaa yksitoikkoisia työvaiheita, lisää tuotantomääriä ja tuottaa tasaisempaa laatua. Automaatio tarkoittaa itsetoimivaa laitetta tai järjestelmää, mutta teollisuusautomaatiossa on

Lue lisää ammatista Automaatioasentaja

Paperiteollisuus. Kemianteollisuus. Elintarviketeollisuus. Energiateollisuus. Prosessi- ja automaatiotekniikkaa valmistavat yritykset. Kone- ja metallituoteteollisuus. Elektroniikka- ja sähköteollisuus. Kiinteistöautomaatioon erikoistuneet yritykset.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon. Tutkintonimike on automaatioasentaja tai sähköasentaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena sekä aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös mm. automaatioasentajan

Lue lisää ammatista Automaatioasentaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Automaatioasentaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 040 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Automaatioasentaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 040 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset