Erityiskoulunkäyntiavustaja avustaa oppilasta sellaisissa tehtävissä joihin hän ei erityistarpeensa johdosta kykene itsenäisesti. Työnkuvaan kuuluu oppilaan avustaminen opinnoissa sekä muissa koulupäivään sisältyvissä aktiviteeteissä. Se, millaista apua oppilas tarvitsee riippuu paljon yksilöllisestä tuen tarpeesta. Erityiskoulunkäyntiavustaja työskentelee

Lue lisää ammatista Erityiskoulunkäyntiavustaja

Erityiskoulunkäyntiavustajan työhön kuuluu oppilaan avustaminen sekä opetustyössä että muussa koulussa tai päiväkodissa tapahtuvassa toiminnassa ja kasvatustyössä. Erityiskoulunkäyntiavustaja toimii niiden oppilaiden tukena, jotka tarvitsevat vammastaan tai oppimisvaikeudestaan johtuen erityistä tukea päivittäisissä toiminnoissa.

Työtehtävät vaihtelevat sen

Lue lisää ammatista Erityiskoulunkäyntiavustaja

Kunnat ja kuntayhtymät. Oppilaitokset ja päivähoito.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Erityiskoulunkäyntiavustaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 120 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Erityiskoulunkäyntiavustaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 120 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset