Erityisnuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden nuorten parissa työskentely. Erityisnuorisotyöntekijä tukee ja auttaa nuoria ongelmatilanteissa sekä toimii etsivässä katutyössä, jossa nuoria saatetaan avun piiriin. Ammatissa tarvitaan joustavuutta sekä hyviä sosiaalisia taitoja ja kykyä tulla toimeen ihmisten

Lue lisää ammatista Erityisnuorisotyöntekijä

Erityisnuorisotyöntekijällä on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä sekä nuorten saattamisessa avun piiriin. Erityisnuorisotyöntekijä voi työskennellä esimerkiksi kunnissa, järjestöissä sekä seurakunnassa. 

Erityisnuorisotyöntekijät auttavat työssään syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tukemalla ja saattamalla heitä avun piiriin.

Lue lisää ammatista Erityisnuorisotyöntekijä

Valtio. Kunnat. Järjestöt. Seurakunnat. Kirkko. Sosiaalialan yritykset. Itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon, jolloin tutkintonimike on nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja.

Ammattikorkeakouluissa voidaan opiskella kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä. Tutkintonimike on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto yhteisöpedagogi (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi

Lue lisää ammatista Erityisnuorisotyöntekijä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Erityisnuorisotyöntekijä tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 667 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 660 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 682 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Erityisnuorisotyöntekijä

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 667 EUR
  • 2 660 EUR
  • 2 682 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset