Palkka ja tietoa ammatista Hienomekaanikko

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Hienomekaanikko valmistaa, huoltaa, korjaa ja testaa hienomekaanisia tuotteita, jotka ovat mekaanisia ja elektronisia laitteita. Tuotteita ovat mm. teollisuuden tuotantolaitoksissa käytettävät mittarit ja sairaaloissa käytettävät instrumentit. Työpaikkoja on mm. kone- ja metallituoteteollisuudessa, huoltoyrityksissä ja sairaaloiden apuvälineyksiköissä.

Lue lisää ammatista Hienomekaanikko

Hienomekaanikko työskentelee hienomekaanisten tuotteiden parissa, jotka voivat olla mekaanisia tai elektronisia laitteita. Hienomekaanisia tuotteita ovat esimerkiksi erilaiset mittarit, tarkkuusmittausvälineet, laitteet, instrumentit ja osat. Hienomekaaniset tuotteet voivat olla tarkkuusosia, mutta yhtä hyvin tuotteita, joissa käytetään kone- ja

Lue lisää ammatista Hienomekaanikko

Kone- ja metallituoteteollisuus. Elektroniikka - ja sähköteollisuus. Huoltoyritykset. Sairaaloiden apuvälineyksiköt.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kone- ja metallialan perustutkinnon, jossa voi suuntautua valmistustekniikkaan. Tutkintonimike on hienomekaanikko.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena sekä aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset