🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Insinööri, metallien jalostus

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Metallien jalostuksessa työskentelevät insinöörit toimivat monenlaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Metallien jalostus valmistaa ja jatkojalostaa mm. teräs- ja kuparituotteita sekä valuja. Metallien jalostuksessa työskentelevien insinöörien työnkuvat vaihtelevat tuotantotehtävistä tuotekehitykseen ja markkinointiin. Teknisen osaamisen lisäksi

Lue lisää ammatista Insinööri, metallien jalostus

Insinöörit työskentelevät metallien jalostuksessa monenlaisissa asiantuntijatehtävissä, joista tyypillisimpiä ovat erilaiset suunnittelu-, esimies- ja johtotehtävät. Tehtävänimikkeet vaihtelevat ammatillisen suuntautumisen ja tehtäväalueen mukaan sekä työnantajittain.

Tehtäväalueita ovat esimerkiksi tuotannon johtotyö, käytön johto- ja valvontatyö, osa- ja

Lue lisää ammatista Insinööri, metallien jalostus

Metalleja jalostavan teollisuuden tuotantolaitokset.

 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi konetekniikkaan tai prosessi- ja materiaalitekniikkaan suuntautuen.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri tai alemman korkeakoulututkinnon tekniikan

Lue lisää ammatista Insinööri, metallien jalostus
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset