🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Palkka ja tietoa ammatista Insinööri (paperiteollisuus)

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Insinöörit työskentelevät paperiteollisuudessa tuotannon johtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi suunnittelua ja laskentaa, tuotannon teknistä kehittämistä ja asiakastyötä. Tehtävissä tarvitaan teknistä osaamista, taloudellista ajattelua, esimies- ja yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta.

Insinöörit työskentelevät paperiteollisuudessa tuotannon johtotehtävissä massan, paperin ja kartongin valmistuksessa. Tuotannossa kemiallistekniset, taloudelliset ja inhimilliset tekijät on organisoitava toimivaksi kokonaisuudeksi.

Insinöörien tehtäviin kuuluu tuotannon suunnittelu- ja laskentatyötä. He vastaavat tuottavuuden kehittämisestä, tuotannon

Lue lisää ammatista Insinööri (paperiteollisuus)

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotantolaitokset (paperi-, kartonki- ja sellutehtaat).

Kemiallisteknisen alan insinöörejä työllistävät myös yritykset ja suunnittelutoimistot, jotka valmistavat, maahantuovat, myyvät, huoltavat, korjaavat ja asentavat alan koneita ja laitteita.

Alan koulutuksen saaneita insinöörejä toimii myös hallinnon, kaupan ja opetusalan

Lue lisää ammatista Insinööri (paperiteollisuus)

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Soveltuvia aineita ovat esimerkiksi kemiantekniikka, puunjalostustekniikka ja prosessitekniikka.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Lue lisää ammatista Insinööri (paperiteollisuus)
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset