Jäteautonkuljettajan tehtäviin kuuluu kiinteistöjen, laitosten jne. jäteastioiden tyhjentäminen sekä jätteen kuljetus ja kuorman tyhjennys jätelaitokselle tai kaatopaikalle. Loka-autonkuljettajat tyhjentävät puolestaan likakaivoja nestemäisistä jätteistä. Työpaikkoja on jätehuoltoyhtiöissä sekä kuntien alueellisissa jätehuoltoyhtiöissä. Ammatissa on

Lue lisää ammatista Jäteautonkuljettaja

Jäteautonkuljettajan tekemä työ mahdollistaa toimivan jätehuollon, jolla vaikutetaan ympäristön siisteyteen, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen. Jätehuollolla on suuri merkitys koko yhteiskunnan kannalta, sillä maassamme vuosittain kertyvä yhdyskuntajäte on kuljetettava keräyspisteistä jätelaitoksiin käsiteltäväksi tai kaatopaikoille sijoitettavaksi.

Jäteauto

Lue lisää ammatista Jäteautonkuljettaja

Jätehuoltoyhtiöt. Kuntien alueelliset jätehuoltoyhtiöt. Loka-autoyritykset.

 

Ympäristöhuollon ammattitutkinto voidaan suorittaa näyttötutkintona. Tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa aikuiskoulutuksena.

Jätehuoltoalan yritykset kouluttavat myös itse työntekijöitään.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset