Palkka ja tietoa ammatista Jäteneuvoja

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Jäteneuvojia työskentelee pääasiassa kunnilla ja jätehuoltoyhtiöissä, joissa he pyrkivät lisäämään ympäristötietoisuutta sekä vaikuttamaan ympäristöasenteisiin ja kulutustottumuksiin. Työ koostuu pitkälti puhelin- ja sähköpostineuvonnasta, aineistojen laatimisesta sekä vierailukäynneistä asioista kertomassa. Hallinnossa tehtävät painottuvat suunnitteluun.

Lue lisää ammatista Jäteneuvoja

Jäteneuvoja tekee työtä ihmisten ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Työn tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin sekä muuttaa tuotantotapoja ja kulutustottumuksia, jotta jätettä syntyisi vähemmän, ympäristökuormitus pienenisi ja luonnonvaroja säästyisi. Neuvonnalla myös autetaan asiakkaita jätteisiin liittyvissä käytännön asioissa.

Lue lisää ammatista Jäteneuvoja

Kunnat. Jätehuoltoyhtiöt. Valtio. Järjestöt. Yhdistykset. Kierrätyskeskukset. Yritykset.

Päätoimisia jäteneuvojia työskentelee lähinnä kunnilla ja jätehuoltoyhtiöissä. Muissa organisaatioissa tehtäviä hoidetaan usein sivutoimisesti.

 

Jäte- ja kierrätysneuvojina toimitaan useilla eri koulutustaustoilla. Koulutusalat vaihtelevat luonnontieteellisestä kasvatustieteelliseen ja tekniseen koulutukseen.

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella bio- ja ympäristötieteitä, biokemiaa, kemiaa, geologiaa, fysikaalisia tieteitä ja maantiedettä. Ylempi korkeakoulututkinto on

Lue lisää ammatista Jäteneuvoja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset