Sivuston käyttötapa: Mobiili

Jäteneuvojia työskentelee pääasiassa kunnilla ja jätehuoltoyhtiöissä, joissa he pyrkivät lisäämään ympäristötietoisuutta sekä vaikuttamaan ympäristöasenteisiin ja kulutustottumuksiin. Työ koostuu pitkälti puhelin- ja sähköpostineuvonnasta, aineistojen laatimisesta sekä vierailukäynneistä asioista kertomassa. Hallinnossa tehtävät painottuvat suunnitteluun.

Lue lisää ammatista Jäteneuvoja

Jäteneuvoja tekee työtä ihmisten ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Työn tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin sekä muuttaa tuotantotapoja ja kulutustottumuksia, jotta jätettä syntyisi vähemmän, ympäristökuormitus pienenisi ja luonnonvaroja säästyisi. Neuvonnalla myös autetaan asiakkaita jätteisiin liittyvissä käytännön asioissa.

Lue lisää ammatista Jäteneuvoja

Kunnat. Jätehuoltoyhtiöt. Valtio. Järjestöt. Yhdistykset. Kierrätyskeskukset. Yritykset.

Päätoimisia jäteneuvojia työskentelee lähinnä kunnilla ja jätehuoltoyhtiöissä. Muissa organisaatioissa tehtäviä hoidetaan usein sivutoimisesti.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset