🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Kaivosinsinööri

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Kaivosinsinöörit työskentelevät kaivoksilla ja avolouhoksilla tuotannon suunnittelu-, johto- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattinimikkeet ja työtehtävät vaihtelevat. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi toiminnan tai kaivoksen rakenneteknisten töiden suunnittelua, tuotannon johtoa ja työnjohtoa. Työpaikkoja on kaivosyhtiöissä. Kaivosinsinööriltä edellytetään mm.

Lue lisää ammatista Kaivosinsinööri

Kaivosinsinöörit työskentelevät kaivoksilla ja avolouhoksilla erilaisissa tuotannon suunnittelu-, johto- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattinimikkeet vaihtelevat toimenkuvan ja työpaikan mukaan.

Kaivossuunnitteluun kuuluu esimerkiksi kaivoksen toiminnan suunnittelua, louhintamenetelmien ja välineiden valintaa, näytteiden ottoa ja esiintymien koon arviointia

Lue lisää ammatista Kaivosinsinööri

Kaivosyhtiöt. Malminetsintäyritykset.

 

Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa voi opiskella yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset