Palkka ja tietoa ammatista Koneinsinööri

Samankaltaiset ammatit: Ajoneuvoasentaja Agrologi Asentaja...

Koneinsinöörit toimivat koneiden, laitteiden ja tuotantolinjojen suunnittelussa, valmistuksessa ja kunnossapidossa. Muita työllistäviä tehtäväalueita ovat esimerkiksi markkinointi ja koulutustehtävät. Koneinsinöörin työpaikkoja ovat esimerkiksi konepajat, suunnittelutoimistot ja maahantuojat. Ammatti edellyttää teknisen osaamisen lisäksi mm. suunnittelu- ja

Lue lisää ammatista Koneinsinööri

Koneinsinöörit työskentelevät monenlaisissa tehtävissä, jotka painottuvat teknisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Konetekniikka kohdistuu erilaisten laitteiden, koneiden ja rakenteiden suunnitteluun ja valmistamiseen. Koneinsinöörien tehtävänimikkeet vaihtelevat riippuen tarkemmasta toimenkuvasta ja työnantajasta.

Suunnittelutehtävät työllistävät

Lue lisää ammatista Koneinsinööri

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset kuten konepajat. Suunnittelutoimistot. Insinööritoimistot. Maahantuojat. Koneinsinöörejä työskentelee myös muilla teollisuudenaloilla. Energiateollisuus.

 

 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella konetekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella konetekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset