Koneistaja valmistaa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Käsikäyttöisten koneiden lisäksi osia valmistetaan tietokoneohjatuilla työstökoneilla. Koneistajat työskentelevät pääasiassa konepajoilla ja metalliverstailla. Ammatissa tarvitaan työstötekniikoiden, työkoneiden ja käytettävien materiaalien tuntemusta sekä

Lue lisää ammatista Koneistaja

Koneistajat valmistavat koneiden osia ja muita metallisia kappaleita joko käsikäyttöisillä koneilla tai ohjelmoitavilla työstökoneilla. Työ voi kohdistua joko yksittäiskappaleisiin, piensarjoihin tai suuriin sarjoihin.

Koneiden osat ja muut kappaleet valmistetaan pääasiassa erilaisin lastuavin työmenetelmin työpiirustusten mukaan usein esimuotoilluista

Lue lisää ammatista Koneistaja

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset kuten konepajat ja verstaat.

Koneistajat voivat työskennellä myös muilla teollisuuden aloilla.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kone- ja metallialan perustutkinnon koneistukseen suuntautuen.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös koneistajan ammattitutkinto sekä koneistajamestarin erikoisammattitutkinto.

 Lue lisää ammatista Koneistaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset